BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupilowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje produktowe w świetle preferencji konsumentów w segmencie czekolady na przykładzie rynku FMCG
Product Innovations in the Light of Chocolate Consumer Preferences on Example of FMCG Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 137-148, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Innowacje, Nowe produkty, Preferencje konsumenta, Czekolada, Produkty szybko zbywalne
Innovations, New products, Consumer preferences, Chocolate, Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie typów innowacji produktowych na rynku FMCG (fast moving customers goods) w segmencie czekolady oraz weryfikacja postrzegania innowacji produktowej przez konsumentów na tym rynku w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy innowacji produktowych po to, aby przejść do określenia głównych trendów kształtujących produkt, jakim jest czekolada. Na koniec podjęto próbę weryfikacji trendów rynkowych za pomocą badania konsumenckiego, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie preferencje konsumentów pokrywają się z prognozami dotyczącymi produktów na rynku czekolady. (abstrakt oryginalny)

The purpose of article is presenting existing type of product innovation appeared on FMCG market, directly in segment of chocolate and verification perception of product innovation in eyes of Polish customers. In first part of article author focus on theoretical base of product innovation, in order to proceed to major trends, which influence on chocolate market. At the end author take the attempt of verification main market trends by consumer research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy polskich i światowych trendów konsumpcyjnych - czekolady, red. N. Weimann, Cogision - Research for Designe, Poznań 2012.
 2. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasada, PWE, Warszawa 1992.
 3. Jak zwiększyć efektywność firm przetwórstwa rolno-spożywczego?, BGŻ, http://analizy. bgz.pl/authorizations/.
 4. Kotler Ph., Trias de Bes F., Marketing literalny, PWE, Warszawa 2004.
 5. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Warszawa 2005.
 6. Olejniczak T., Innowacja produktowa na rynku żywności - nowość rzeczywista czy manipulacja?, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 3, Warszawa 2013.
 7. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD - Eurostat 2005.
 8. Sojkin B., Olejniczak T., Innowacyjność produktów przedsiębiorstwa na rynku artykułów żywnościowych, "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 1.
 9. Sojkin B., Olejniczak T., Bariery rozwoju innowacji produktowych na ryku żywności. Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 10. Raport of Caobisco Statistical Bulletin 2013, http://caobisco.eu/public/images/page/ caobisco-10072013170141-Ranking_of_consumption_FBW.pdf.
 11. The Chocolate of Tomorrow Warszawa, KPMG, http://www.kpmg.com/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu