BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krok Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dzielenie się wiedzą wśród studentów
Knowledge Sharing Among Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 159-168, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Transfer wiedzy, Teoria wiedzy, Studenci, Dzielenie się wiedzą
Knowledge transfer, Theory of knowledge, Students, Knowledge sharing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych czasach wiedza traktowana jest jako krytyczny zasób każdej organizacji. Dla menedżerów bardzo ważny jest proces efektywnej wymiany wiedzy oraz jej rozpowszechniania wśród tych, którzy mogą i potrafią wykorzystać ją z pożytkiem dla organizacji. W artykule dokonano analizy wyników badań procesu dzielenia się wiedzą wśród studentów jednej z polskich uczelni. Zidentyfikowano różnorodne czynniki mające wpływ na kształtowanie się zachowań związanych z dzieleniem się wiedzą wśród studentów. Artykuł ma charakter zarówno poznawczy, jak i utylitarny. Uzyskana wiedza może być bardzo użyteczna, gdyż badane osoby już za parę lat będą pracownikami firm i innych instytucji. Ich obecne postawy i wyznawane wartości z pewnością będą wpływać na przyszłe zachowania i decyzje, które będą podejmować, występując w roli pracowników. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, knowledge is treated as a critical resource of each organization. The process of effective knowledge sharing and its spreading among those, who can use it for the benefit of the organization is very important for managers. This article analyzes the results of research in area of knowledge sharing among students at one of the polish universities. There was identified a variety of factors affecting the behaviors related to sharing knowledge among the students. The article has cognitive and utilitarian content. The results of researches can be very useful, because in few years the respondents will become employees of companies or other institutions. Their current attitudes, intentions and system of values will certainly affect the future behavior and decisions, that will be taken in the future, acting as employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ardichvili A., Page V., Wentling T., Motivation and Barriers to Participation in Virtual Knowledge-sharing Communities of Practice, "Journal of Knowledge Management" 2003, no. 7(1).
  2. Cho N., Li G.Z., Su C.Z., An Empirical Study on the Effect of Individual Factors on Knowledge Sharing by Knowledge Type, "Journal of Global Business and Technology" 2007, no. 3(2).
  3. Evans M.M., Knowledge Sharing: An Empirical Study of the Role of Trust and Other Social-cognitive Factors in an Organizational Setting, praca doktorska, University of Toronto 2012, https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/35086/3/ Evans_M_Max_201211_PhD_thesis.pdf.
  4. Han B.M., Anantatmula V.S., Knowledge Sharing in Large IT Organizations: A Case Study, "The Journal of Information and Knowledge Management Systems" 2007, no. 37(4).
  5. Leja K., Stasiak S., Wyniki w nauce a postrzeganie i praktykowanie dzielenia się wiedzą wśród uczniów i studentów, "E-mentor" 2010, nr 3(35), http://www.e-mentor.edu. pl/artykul/index/numer/35/id/748.
  6. Lin C.P., To Share or not to Share: Modeling Knowledge Sharing Using Exchange Ideology as a Moderator, "Personnel Review" 2007, no. 36(3).
  7. Lin H.F., Effects of Extrinsic and Intrinsic Motivation on Employee Knowledge Sharing Intentions, "Journal of Information Science" 2007, no. 33(2).
  8. Majid S., Yuen T.J., Information and Knowledge Sharing by Undergraduate Students in Singapore, w: Emerging Trends and Challenges in Information Technology Management, red. M.K. Pour, Proceedings of the 17th IRMA International Conference, Hershey, PA: Idea Group Publishing, 2006.
  9. Riege A., Three-dozen Knowledge-sharing Barriers Managers Must Consider, "Journal of Knowledge Management" 2005, no. 9(3).
  10. Wangpipatwong S., Factors Influencing Knowledge Sharing among University Students, w: Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education, red. S.O. Kong, Hong Kong: Asia-Pacific Society for Computers in Education 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu