BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zakres implemetacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa - wyniki badań
Range of Implementation of Process Management vs. Organization's Size - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 169-179, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie procesowe, Wielkość przedsiębiorstwa, Certyfikacja
Enterprise management, Processing management, Enterprise size, Certification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy analizom poddano zakres implementacji zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie w zależności od jego wielkości. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie pracowników przedsiębiorstw z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Analizy prowadzono poza ujęciem ogólnym także w grupach organizacji wyodrębnionych ze względu na ich wielkość w następujących obszarach: zakres wykorzystywanej w organizacjach dokumentacji procesu, zgodność systemów zarządzania organizacją ze standardami wybranych norm ISO wraz z analizą planów certyfikowania i wdrażania kolejnych standardów zgodności, poziom wykorzystania w organizacjach zintegrowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami wraz z analizą planów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Differences in range of implementation of process management solutions in dependence on organization's size are the subject of this work. Empirical researches were conducted on the representative group of workers of enterprises from the West-Pomeranian and Lubuskie Voivodeship. The analyses were conducted beyond general approach also in selected groups of enterprises (selected by organization's size) in following areas: range of used documentation of process in organizations, conformity of organization management systems with standards of chosen forms of ISO along with analysis of certification plans and implementation of further standards of conformity, degree of use in company integrated IT solutions which support management of processes along with analysis of plans within this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński W., Podejście procesowe w restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2000, nr 842.
 2. Grudowski P., Zalecenia dotyczące zarządzania procesowego w systemach jakości małych firm - etap planowania, "Problemy Jakości" 2004, nr 3.
 3. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Kleniewski A., Podejście procesowe, "Problemy Jakości" 2004, nr 6.
 5. Kunasz M., Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2010.
 6. Kunasz M., Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa - wyniki badań, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2013, nr 4.
 7. Milecki A., Od reengineeringu do zarządzania procesami biznesowymi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2006, nr 81.
 8. Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. E. Weiss, M. Godlewska, Vizja Press & T, Warszawa 2007.
 9. Polak P., Orientacja procesowa w zarządzaniu a narzędzia integracji systemów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2006, nr 1134.
 10. Twaróg J., Tworzenie struktury procesowej, "Problemy Jakości" 2002, nr 11.
 11. Wierzbiński J., Zarządzanie procesami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu