BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leoński Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Improvement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Competitiveness, Competition, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki związanej z rolą, jaką technologie informacyjno-komunikacyjne pełnią w przedsiębiorstwach. W artykule dokonano m.in. analizy zagadnienia definicji konkurencyjności i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto, analizie poddano poziom zastosowania przedmiotowych technologii w polskich przedsiębiorstwach. Natomiast w ostatniej części artykułu zaprezentowano znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problems of information and communication technologies (ICT) as a factor which makes enterprises economy more competitive. The first part of the article includes a definition of competition and ICT. The second one shows the usage of ICT in Polish enterprises. The last part analyses the meaning of information and communication technologies in enterprises and their impact on competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 2. Czerniachowicz B., Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy "A", w: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, "Studia i Prace WNEiZ" 2012, nr 25.
 3. Ebert R.J., Griffin R.W., Business Essentials, Pearson Education, Edinburgh 2013.
 4. Ekonomika przedsiębiorstw, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2011.
 5. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 6. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6049.htm.
 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_ society_statistics/pl.
 8. http://www.retailresearch.org.
 9. http://www.audience.gemius.pl.
 10. http://web.archive.org/web/20070104225121/http://rubble.ultralab.anglia.ac.uk/ stevenson/ICT
 11. http://www.eadministracja.pl/technologie-ict-informatyzacja-i-komputeryzacja.
 12. Industrial Structure Statistics 1994, OECD, Paris 1996.
 13. Leoński W., Wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, t. II, red. D. Tokarska, M. Iskra, KUL im. Jana Pawła II, Instytut Ekonomii, Stalowa Wola 2010.
 14. Społeczeństwo informatyczne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013, GUS, Warszawa 2013.
 15. Strategie rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, T. Markus, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 16. Śmigielska A., Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela, Mikom, Warszawa 2002.
 17. Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Białasiewicz, Economicus, Szczecin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu