BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Relacja zysk-ryzyko w polskich przedsiębiorstwach
Risk and Return Relation in Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 193-203, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zysk, Ryzyko, Rentowność
Profit, Risk, Profitability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istota relacji zysk-ryzyko jest stosunkowo dobrze opisana w literaturze przedmiotu. Celem artykułu była diagnoza polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2012 pod kątem zależności rentowność-ryzyko. Jak wykazują badania, zależność pomiędzy ryzykiem i rentownością jest silnie dodatnia i zależy w większym stopniu od przyjętego wskaźnika rentowności, a w mniejszym od przyjętej miary zmienności. Brak paradoksu Bowmana może wiązać się z szeregiem pozytywnych wniosków odnośnie do konkurencyjności i poziomu zarządzania polskich przedsiębiorstw w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej i późniejszego kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The essence of the relationship between profit and risk is relatively well described in the literature of the subject. The purpose of the article was to identify relation between risk and returns of Polish enterprises in the period 2002-20012. Research shows that is the relationship between risk and profitability is strongly positive and depends more on adopted indicator of profitability then measure of volatility. Not the presence of Bowman's paradox may be associated with a number of positive conclusions on competitiveness and management level of Polish enterprises at the time of entry into European Union and the subsequent economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Livnat J., Diversification and the Risk-Return Trade-off, "Acad. Management J." 1988, vol. 31, no. 1.
 2. Andersen T.J., Denrell J., Bettis R.A., Strategic Responsiveness and Bowman's Risk- Return Paradox, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 28, no. 4.
 3. Baucus D.A., Golec J.H., Cooper J.R., Estimating Risk-Return Relationships: An Analysis of Measures, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 4. Bettis R.A., Hall W.K., Diversification Strategy, Accounting Determined Risk and Accounting Determined Return, "Acad. Management J." 1982, vol. 25, no. 2.
 5. Bettis R.A., Mahajan V., Risk/Return Performance of Diversified Firms, "Management Sci." 1985, vol. 31, no. 7.
 6. Bowman E.H., A Risk/Return Paradox for Strategic Management, "Sloan Management Rev." 1980, Spring 1980.
 7. Bowman E.H., Content Analysis of Annual Reports for Corporate Strategy and Risk, "Intetfaces" 1984, vol. 14.
 8. Bowman E.H., Risk Seeking by Troubled Firms, "Sloan Management Rev." 1982, Summer.
 9. Bromiley P., Testing a Causal Model of Corporate Risk and Performance, "Academy of Management Journal", vol. 34(1).
 10. Caves R., American Industry: Structure, Conduct, Performance, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.
 11. Conrad G.R., Plotkin I.H., Risk/Return: U.S. Industry Pattern, "Harvard Buisiness Rev." 1968, March-April.
 12. Cootner P.H., Holland D.M., Rate of Return and Business Risk, "Bell J. Economics and Management Sci." 1970, no. 1.
 13. Fiegenbaum A., Thomas H., Attitudes Toward Risk and the Risk-Return Paradox: Prospect Theory Explanations, "Acad. Management J." 1988, vol. 31, no. 1.
 14. Fiegenbaum A., Thomas H., Dynamic and Risk Measurement Perspectives on Bowman's Risk-Return Paradox for Strategic Management: An Empirical Study, "Strategic Management J." 1986, vol. 7.
 15. Fisher N., Hall G.R., Risk and Corporate Rates of Return, "Quart. J. Economics" 1969, vol. 83.
 16. Hoskisson R.E., Multidivisional Structurea and Performance: The Contingency of Diversification Strategy, "Acad. Management J." 1987, vol. 30, no. 4.
 17. Marsh T., Andd A., Swanson S., Risk-Return Tradeoffs for Strategic Management, "Sloan Management Rev." 1984, Spring.
 18. Mcenally R.W., Tavis L.A., 'Spatial Risk' and Return Relationships: A Reconsideration, "J. Risk and Insurance" 1072, vol. 39.
 19. Ruefli T.W., Collins J.M., Lacugna J.R., Risk Measures in Strategic Management Research: Auld Lang Syne?, "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20, no. 2.
 20. Skoczylas W., Dudycz T., Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 2007, nr 7.
 21. Wiseman R.M., Bromiley P., Toward a Model of Risk in Declining Organizations: An Empirical Examination of Risk, Performance and Decline, "Organization Science" 1996, vol. 7, no. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu