BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soboń Magdalena
Tytuł
Komunikacja elektroniczna w kontaktach z pacjentem w opiece szpitalnej w Szczecinie
Electronic Communication with Patient in Hospital Care in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 205-215, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Elektroniczna komunikacja, Szpitalnictwo, Ochrona zdrowia
Electronic communication, Hospital service, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Komunikacja w opiece zdrowotnej poddaje się współczesnym tendencjom w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi. W artykule zaprezentowano problematykę e-komunikacji na przykładzie szczecińskich podmiotów realizujących opiekę szpitalną na podstawie treści zamieszczonych na stronach WWW. Wskazano na jej zróżnicowany poziom, słabości i mocne strony poszczególnych aspektów, sformułowano zalecenia w celu poprawy funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

Communication in health care is a very important issue, since it is important not only for health, but also the lives of patients. Contemporary trends in the use of modern electronic communication tools also apply to the health sector. The article presents the issues of electronic communication on the example of Szczecin entities providing hospital care based on their websites, points to differences in the e-communication level of its aspects, formulates also recommendations to improve the functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CSIOZ, Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska" na lata 2011-2015, Warszawa 2009, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/kierunki_e_zdrowie_09022011. pdf.
 2. EC, Electronic Communications Market Indicators, 2013, https://ec.europa.eu/ digital-agenda/en/news/electronic-communications-market-indicators.
 3. GUS, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009- 2013, Informacje i Opracowania Statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2013.
 4. KE, E-zdrowie, Polityka KE, http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_pl.htm.
 5. Maciejowski T., Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Murray P.J., A Rose by Any Other Name, "Computer-Mediated Communication Magazine" 1997, vol. 4, no. 1, http://www.december.com/cmc/mag/1997/jan/murray. html.
 7. Nielsen J., Tahir M., Funkcjonalność stron WWW. 50 witryn bez sekretów, Helion, Gliwice 2006.
 8. NIK, Informatyzacja szpitali, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa 2012, http:// www.nik.gov.pl/plik/id,4849,vp,6462.pdf.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. nr 217, poz. 1836).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. nr 51, poz. 265 ze zm.).
 11. Tienne De K.B., Komunikacja elektroniczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Kierunki rozwoju e-usług w ochronie zdrowia w województwie zachodniopomorskim na lata 2011-2020, Szczecin 2011, http://www.wzp.pl/uploads/pliki/Kierunki_rozwoju_e- -Us%C5%82ug_w_ochronie_zdrowia_w_Wojew%C3%B3dztwie_Zachodniopomorskim_ na_lata_2011_%E2%80%93_20202.pdf.
 13. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z nr 144, poz. 1204).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu