BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazna Krystyna (Vistula University, Poland), Kowalczuk Iwona (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Tourism Market - Innovative Forms of Advertising
Innowacyjne formy reklamy na rynku turystycznym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 189-202, bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Reklama, Produkt turystyczny, Rynek turystyczny
Advertising, Tourist product, Tourism market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek turystyczny z jego specyfiką związaną z oferowanym złożonym produktem wymiany oraz rzadkością jego nabywania ulega ciągłym zmianom tak po stronie popytu, jak i podaży. Jednym z kierunków zmian jest coraz większa konkurencja, co obliguje przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w ramach wszystkich obszarów działalności, w tym także komunikacji marketingowej. Kluczowe dla nadawców komunikatów reklamowych staje się podniesienie stopnia ich zauważalności oraz zapamiętywalności. W artykule zaprezentowano innowacyjne pomysły działań reklamowych (ambient media, guerilla marketing, comperative advertisment, shockvertising, teaser, brand hero) stosowane przez firmy działające na rynku turystycznym. Tłem teoretycznym dla prezentacji case study były rozważania teoretyczne na temat specyfiki rynku turystycznego w aspekcie podażowym i popytowym oraz kierunków innowacyjności w obszarze działań reklamowych.(abstrakt autora)

The tourist market, considering its specificity associated with the offered complex product and rarity of its acquisition, is constantly changing both in terms of demand and supply. One of the directions is conditioned by the growing competition, which forces companies to implement innovative solutions in all areas of business, including marketing communication. It appears a key issue for advertising and commercials authors to raise the level of their messages visibility and recall. This article is all about innovative ideas in advertising (ambient media, guerrilla marketing, comparative advertising, shockvertising, teaser, brand hero) used by companies operating in the tourism market. The theoretical background of the case study is based on reflections about the specifics of the tourism market in terms of supply and demand, as well as the directions of innovations in the field of advertising(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Darell R. (2013), Business Branding Through Characterization Guide, http://www.bitrebels. com/social/business-branding-characterization-guide/ (accessed 20.02.2014).
 2. Falkowski A., Woźnica A., Pułapki reklamy porównawczej, "Marketing i Rynek" 2008, No. 1, pp. 17-23.
 3. Falkowski A., Woźnica A., Reklama porównawcza w praktyce, "Marketing i Rynek" 2008, No. 2, pp. 25-32.
 4. Gębarowski M. (2007), Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 5. Grewal D., Kavanoor S., Fern E .F., C ostley C ., B arnes J., Comparative versus Noncomparative Advertising: a Meta-analysis, "Journal of Marketing" 1997, No. 4(61), pp. 1-15.
 6. Hatalska N., Niestandardowe formy promocji, "Marketing i Rynek" 2002, No. 11, pp. 7-12. Kowalczuk I., Ratyńska-Bojar U. (2010), Innowacyjne formy promocji na rynku żywności, Wyd. SCRIPT, Warszawa.
 7. Kotler Ph. (1999), Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
 8. Kwarciak B., Po plecach lidera, "Aida Media" 1996, No. 6, p. 30. Luxton S., Drummond L. (2000), What is This Thing Called "Ambient Advertising"? Proceedings of the ANZMAC Conference), Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge Gold Coast, Australia, pp. 734-738.
 9. Milewski D. (2013), Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, in: Marketing w turystyce i rekreacji, Panasiuk A. (ed.), PWN, Warszawa, pp. 31-59.
 10. Musioł M., Gołębicka A., Reklama teaserowa, "Marketing w Praktyce" 2004, No. 8, pp. 4-6.
 11. Paluchowski W. J., Marciniak M. (2006), Ambient! Ambient! Ambient!, Display Poland, 2, p. 35.
 12. Paluchowski W. J., Marciniak M., Reklama ambientowa - laboratorium kreatywności, "Marketing i Rynek" 2005, No. 8, pp. 36-41.
 13. Wałaszewski Z. (2002), Interaktywność gier komputerowych, in: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Hopfinger M. (ed.), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa, pp. 404-416.
 14. Wasilewska-Węgrzyn M., Reklama teaserowa, "Marketing w Praktyce" 2006, No. 2, pp. 34-35.
 15. Żelazna K. (2012), Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe WSTiR, Problemy Turystyki i Rekreacji, No. 3, pp. 24-37.
 16. http://adsoftheworld.com/media/dm/meu_mundo_travel_agency_recharge_your_batteries (accessed 26.02.2014).
 17. http://freshgreenads.com/raincampaign (accessed 7.03.2014).
 18. http://news.nationalpost.com/2012/04/01/westjet-april-fools-2012/ (accessed 4.03.2014).
 19. http://www.adeevee.com/2006/06/kilroy-travels-jungle-casino-arnold-schwarzeneggersilvio- berlusconi-print/ (accessed 1.03.2014).
 20. http://www.adeevee.com/2012/01/travel-company-voyanga-the-call-of-sea-directmarketing/ (accessed 6.03.2014).
 21. http://www.coloribus.com/adsarchive/ambient/expedia-milk-foam-12506505/ (accessed 6.03.2014).
 22. http://www.mariuszsadurski.pl/2011/01/poznaj-ameryke-od-drugiej-strony.html (accessed 2.03.2014).
 23. http://www.wirtualnemedia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu