BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawa Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła transferu technologii w polskich przedsiębiorstwach
Technology Transfer Sources in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 229-238, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Technologia, Innowacje
Technology transfer (TT), Technology, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do najważniejszych czynników rozwoju współczesnych przedsiębiorstw należą innowacje i postęp technologiczny. Podstawowym źródłem wzrostu innowacyjności jest natomiast transfer technologii. Przedsiębiorstwom coraz rzadziej udaje się przeprowadzać działania innowacyjne jedynie w ramach własnej firmy. Potrzebne jest zatem ukierunkowanie nie tylko na własne zasoby, ale również na zasoby pochodzące spoza organizacji. Wymaga to od przedsiębiorstw otwartości na zewnętrzne źródła pozyskiwania nowych rozwiązań, a także komunikacji i podejmowania współpracy z dostawcami, odbiorcami i innymi partnerami w biznesie. Celem opracowania jest wyszczególnienie źródeł pozyskiwania nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Nowadays innovation and technology progress are the most important factors for development of modern enterprises. The main source of innovation growth is technology transfer. Enterprises have problems with carrying out innovative activities only within own company. At this moment there is a need to focus not only on their own resources but also on resources from outside the organization. This requires from enterprises to be open to external sources of acquiring new solutions as well as communication and cooperation with suppliers, customers and other business partners. The aim of article is to specify the sources of new technologies in Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2013.
 2. Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorstwa, t. I, STIM, SOOIPP, Warszawa 2006.
 3. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 4. Klajbor T., Koszałka J., Poradnik dla przedsiębiorców - praktyczny transfer technologii w firmach, MSODI - Mazowiecka Sieć Innowacji, Warszawa 2013.
 5. Kolterman K., Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP, Difin, Warszawa 2013.
 6. Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie, Warszawa 2003.
 7. Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, red. M. Zawicki, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 8. Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 9. Sobczak D., Transfer technologii oraz narodowy system innowacji, "Problemy Jakości" 2005, nr 7.
 10. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, PARP, Warszawa 2008.
 11. Wiśniewska J., Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 12. Wiśniewska J., Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 13. Wiśniewska S., Transfer technologii - wybrane zagadnienia, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2010, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu