BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola wiedzy i współpracy naukowo-biznesowej w stymulowaniu dynamizmu innowacyjnego współczesnych przedsiębiorstw
The Role of Knowledge and Scientific-Business Co-Operation in Stimulating of Innovative Dynamism of Modern Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 45-54, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Wiedza, Współpraca, Nauka, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność przedsiębiorstw
Knowledge, Cooperation, Science, Enterprises, Enterprise innovation
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Przejawami procesów rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw są przede wszystkim kreatywność i innowacyjność, warunkujące ich przetrwanie, a nade wszystko rozwój. Kreatywność utożsamia się z twórczością, pomysłowością, czyli umiejętnością i zdolnością do generowania nowych rozwiązań. Innowacje traktuje się jako efekt kreatywności mający praktyczne zastosowanie i dający wymierne korzyści. Wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw jest zdeterminowany między innymi koniecznością zidentyfi kowania czynników stymulujących i hamujących procesy innowacyjne. Zachodzi ponadto konieczność wskazania implikacji omawianych procesów dla przedsiębiorstw. Z uwagi na złożoność problematyki, głównym przedmiotem zainteresowań badawczych stały się wybrane aspekty kształtowania innowacyjności jednostek gospodarczych, w szczególności znaczenie wiedzy, a także kooperacji między światem nauki a światem biznesu w zakresie stymulowania przedsięwzięć innowacyjnych. Generowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji wymaga współdziałania wewnętrznego (koordynacja działań w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa) i zewnętrznego (współpraca przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, naukowcami), to jest tworzenia "sieci wiedzy i innowacji".(fragment tekstu)

The aim of this article is consideration about knowledge meaning and processes of learning in stimulation of enterprise innovativeness. Besides, it was taken into consideration the infl uence of scientifi c - business co-operation on intensifying innovative operations, in particular it was pointed out the elimination necessity of barrier in this co-operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
  2. Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, no. 35.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2006.
  4. Górzyński M., Woodward R., Innowacyjność polskiej gospodarki, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
  5. Grudzewski W.M., Refleksje na temat IV generacji zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 3.
  6. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the future, "Harvard Business Review" 1994, no. 72.
  7. Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
  8. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
  9. Van de Ven A.H., Central Problems in the Management of Innovation, "Management Science" 1994, no. 32.
  10. Zahra S.A., Neubaum D.O., Huse M., Entrepreneurship in Medium Size Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems, "Journal of Management" 2000, no. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu