BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żemła Michał (Katowice School of Economics, Poland), Zawadzki Piotr (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Film -Induced Tourism . Basic Relations between Films and Tourism from Tourism Destinations Perspective
Turystyka filmowa. Główne relacje pomiędzy filmami a turystyką z perspektywy turystycznych kierunków destynacji
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 203-221, bibliogr. 31 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Produkcja filmowa, Turystyka
Film production, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie powiązań między filmami i innymi produkcjami telewizyjnymi a przemysłem turystycznym z perspektywy destynacji turystycznych. W artykule zaprezentowano wnikliwy przegląd literatury, zarówno literatury naukowej zawierającej zagadnienia teoretyczne, jak i literatury biznesowej opisującej przykłady w zakresie turystyki filmowej. Autorzy prezentują istotę set-jetting oraz city placement, a także korzyści dla miast i regionów wynikające z zastosowania tych działań. W dalszej części artykułu wskazano na film jako istotny czynnik rozwoju turystyki wielu obszarów, a także przedstawiono turystykę filmową jako istotny sektor badań w turystyce. Autorzy przedstawili również próbę typologii tej formy turystyki ze szczególnym uwzględnieniem efektów prowadzonych działań, a także podział na różne formy w oparciu o liczne przykłady krajowe i zagraniczne. W końcowej części zaprezentowano praktyczne działania realizowane przez władze lokalne, których celem jest przyciągnięcie producentów filmowych.(abstrakt autora)

The objective of the article is to discuss relations between films or other TV productions and tourism industry from the perspective of tourism destinations. The article presents an in-depth review of literature references, both scientific ones offering theoretical studies and business ones describing examples of film tourism. The authors present the essence of set-jetting and city placement, as well as advantages for cities and regions resulting from implementing such activities. Further part of the article points to film as the crucial factor enhancing tourism development of many areas. Additionally, film tourism is presented as the important sector of research in tourism. The authors have also undertaken an attempt of this tourism form typology with particular emphasis on the conducted activities' effects, as well as the division into diverse forms based on numerous domestic and foreign examples. The final part of the article discusses practical activities carried out by local authorities aimed at attracting film producers(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balasubramanian S.K., Beyond advertising and publicity: Hybrid messages and public policy issues, "Journal of Advertising" 1994, Vol. 23, No. 4.
 2. Beeton S., Film-Induced Tourism, Channel View Publications, Clevedon 2005.
 3. Bolan P., Boyd S., Bell J., Displacement theory: Probing new ground in film-induced tourism. In 6th Annual Tourism and Hospitality Research in Ireland Conference, June 2010, Shannon, Ireland.
 4. Bolan P., Caterer J., Williams L., 'If you film it, they will come!' Film and TV-related Tourism and Screen Policy in the UK, in: Media, Communication and Cultural Studies Association (MeCCSA) Conference, National Media Museum, Bradford, UK. 2009.
 5. Bolan P., Williams L., The role of image in service promotion : focusing on the influence of film on consumer choice within tourism, "International Journal of Consumer Studies" 2008, Vol. 32, No. 4.
 6. Busby G., Klug J., Movie-induced tourism: the challenge of measurement and other issues, "Journal of Vacation Marketing" 2001, Vol. 7, No. 4.
 7. Butler R., The Influence of the Media in Shaping International Tourist Patterns, "Tourism Recreation Research" 1990, Vol 15, No. 2.
 8. Connell J., Film tourism-Evolution, progress and prospects, "Tourism Management" 2012, Vol. 33, No. 5.
 9. Connell J., 'What's the Story in Balamory?': the impacts of a Children's TV programme on small tourism enterprises on the Isle of Mull, Scotland, "Journal of Sustainable Tourism" 2005, Vol. 13.
 10. Edensor T., Mediating William Wallace: audioevisual technologies in tourism, in: The media and the tourist imagination. Converging cultures, D. Crouch, R. Jackson, & F. Thompson (eds.), Routledge, London 2005.
 11. Grihault N., Film Tourism - The Global Picture, "Travel and Tourism Analyst" 2005 October.
 12. Hudson S., Ritchie J.R.B., Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives, "Journal of Travel Research" May 2006, Vol. 44.
 13. Jones D., Smith K., Middle-earth meets New Zealand: authenticity and location in the making of the Lord of the Rings, "Journal of Management Studies" 2005, Vol. 42, No. 5.
 14. Kalinowska D., Miasto movie, Press, No. 3 (182), 2011.
 15. Karrh J.A., McKee K.B., Pardun C.J., Practitioners' evolving views on product placement effectiveness, "Journal of Advertising Research" 2003, Vol. 43, No. 2.
 16. Kim S.S., Agrusa J., Lee H., Chon K., Effects of Korean TV dramas on the flow of Japanese tourists, "Tourism Management" 2007, Vol. 28, No. 5.
 17. Macionis N., Understanding the film-induced tourist. in: Proceedings of the international tourism and media conference, Tourism Research Unit, W. Frost, W.G. Croy, & S. Beeton (eds.), Monash University, Melbourne 2004.
 18. Mateusz J., Serial ściąga turystów, "Rzeczpospolita" 2010, No. 5858.
 19. Morgan N., Pritchard A., Tourism promotion and power: creating images, creating identities. John Wiley & Sons Ltd, 1998. Pike S., Ryan C., Destination Positioning Analysis through a Comparison of Cognitive, Affective, and Conative Perceptions, "Journal of Travel Research" 2004, Vol. 42, No. 4;
 20. M.D. Joppe, W. Martin, J. Waalen, Toronto's Image as a Destination: A Comparative Importance-Satisfaction Analysis by Origin of Visitors, "Journal of Travel Research" 2001, Vol. 39, No. 3.
 21. Riley R.W., Baker D., Van Doren C.S., Movie Induced Tourism, "Annals of Tourism Research" 1998, Vol 25, No. 4.
 22. Roesch S., The experiences of film location tourists. Channel View Publications 2009.
 23. Sachno S., Sijka A., Podróże z filmem [Travelling with a movie], "Wprost" 2008, No. 26 (1331).
 24. Sargent A., The Darcy effect: regional tourism and costume drama, "International Journal of Heritage Studies" 1998, Vol. 4, No. 3/4.
 25. Schofield P., Cinematographic Images of a City. "Tourism Management" 1996, Vol. 17, No. 5.
 26. Shani A., Wang S., Hudson S., Gil S.M., Impacts of a historical film on the destination image of South America, "Journal of Vacation Marketing" 2009, Vol. 15, No. 3.
 27. Shiel M., Cinema and the city in history and theory, in: Cinema and the city: Film and urban societies in an urban context, M. Shiel, T. Fitzmaurice (eds.), Blackwell, Oxford 2003
 28. The attraction of screen destinations. Euroscreen Case Studies 2013, Euroscreen, London 2013.
 29. Tooke N., Baker M., Seeing i s B elieving: t he Effect o f Film o n Visitor N umbers t o Screened Locations, "Tourism Management" 1996, Vol 17, No.2.
 30. Zawadzki P., City placement a s an element of town tourism product promotion, in: Tourism economy in the region, A. Rapacz (ed.), Research Papers of Wrocław University of Economics no 304, Wrocław 2013.
 31. http:// http://www.marketingmiejsca.com.pl/wiedza-i-praktyka---marketingmiejsca. com,19,wiedza-i-praktyka,18,city-placement_-czyli-polskie-miasta-w-filmach-iserialach, 1110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu