BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudla Nazar (National University of L'viv, Ukraine), Vuytsyk Olha (National University of L'viv, Ukraine)
Tytuł
Business Tourism Development in L'viv
Rozwój turystyki biznesowej we Lwowie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2011, nr 15, s. 73-81, tab.
Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-Tier Cities
Tytuł własny numeru
Instrumenty, strategie i wyzwania w przyciąganiu kongresów do miast niebędących stolicami
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Podróże służbowe
Business tourism, Business trips
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Lwów
Abstrakt
Turystyka biznesowa jest jedną z form turystyki, która w dobie biznesowej działalności wielu firm ma szanse na dynamiczny rozwój. Wysokie tempo jej rozwoju wyznacza w pierwszej kolejności globalizacja światowej gospodarki oraz "zniesienie granic". Turystyka biznesowa została wyodrębniona jako osobny kierunek pod koniec XX wieku. Burzliwy rozwój ekonomiczny wymaga przyprowadzenia licznych negocjacyjnych spotkań grupowych, uczestnictwa w różnokierunkowych przetargach lub imprezach konsumenckich, prezentacji nowych technologii i nowoczesnych produktów oraz innych przedsięwzięć powiązanych z biznesem. Ze względu na takie zapotrzebowanie przedsiębiorstwa turystyczne dostosują swoje produkty do wymogów organizatorów biznesowego ruchu turystycznego. Współczesne podróże służbowe stały się jednym z podstawowych elementów sprawnego funkcjonowania różnych organizacji, w tym przedsiębiorstw rynkowych. Dlatego w ramach zjawiska turystyki biznesowej można wskazać różne formy, takie jak: - indywidualne podróże służbowe, - turystyka targowa ("turystyka wystawowa"), - turystyka korporacyjna, - turystyka konferencyjna ("turystyka spotkań"), - turystyka motywacyjna. Turystyka biznesowa pozwala przedsiębiorstwom turystycznym zmniejszyć sezonowość obszaru recepcyjnego, a oprócz tego cechuje się małą wrażliwością na zmiany cen. Zaletą podróży służbowych jest to, że są one mniej podatne na zmiany popytu niż turystyka masowa. Przedsięwzięcia turystyki biznesowej odbywają się przeważnie w dni robocze, co pozwala przedsiębiorstwom turystycznym obsługiwać także rynek turystyki wypoczynkowej, która odbywa się w weekendy. Według obliczeń Światowej Rady Podróży i Turystyki Ukraina w najbliższych latach, przy skutecznej polityce oraz strategii rozwoju turystyki, będzie zajmowała kluczowe miejsce wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci tej organizacji prognozują, że Ukraina zajmie siódme miejsce wśród innych 180 państw ze względu na tempo wzrostu rynku turystyki biznesowej. Dzisiaj główne nurty turystyki biznesowej są podzielone pomiędzy Kijowem, Donieckiem, Odessą i krymskim wybrzeżem, gdzie zlokalizowane są główne siedziby dużych firm, instytucje rządowe, siedziby organizacji międzynarodowych. W tych miastach powstają obiekty infrastruktury turystycznej (nowoczesne centra biznesowe, reprezentacyjne hotele, centra rozrywkowe i kulturalne), koniecznej dla funkcjonowania rynku podróży służbowych. Lwów nie jest (na razie) tak popularny na rynku turystyki biznesowej jak duże miasta Ukrainy industrialnej. Jednak możliwości Lwowa są ogromne, zważywszy na jego geograficzne położenie - bliskie względem rynków centralnej oraz wschodniej Europy, dobre połączenie komunikacyjne, rozwój infrastruktury turystycznej, bogactwo obiektów dziedzictwa kulturowego, nieporównaną atmosferę gościnności oraz organizację mistrzostw Euro 2012. Rozwojowi turystyki biznesowej we Lwowie służyć ma realizacja takich projektów, jak: modernizacja infrastruktury turystycznej (dróg, lotniska, kolei), budowa nowoczesnych hoteli o wyższym standardzie, centrum wystawowo-konferencyjne, podwyższenie jakości obsługi, kształcenie kadr dla turystyki biznesowej, tworzenie warunków sprzyjających inwestycjom, także zagranicznym. Niezwykle ważne dla rozwoju tej gałęzi turystyki jest wsparcie ze strony państwa oraz władz lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The main business travel flows in Ukraine are divided among Kyiv and Crimea. Also Odessa region and Donetsk are among the leaders in the sphere of business tourism where high-class hotels and conference centers are being built. The main criteria for competitiveness evaluation of a city or territory as a business tourism center are: - availability of proper accommodation (business-standard hotels); - level of the infrastructure development (incl. transport infrastructure); - highly skilled and well trained personnel (meeting managers, interpreters, hotel personnel etc.); - economic development of the territory. L'viv is not so popular on the Ukrainian business tourism market as big industrial and trade cities but taking into account its tourism resources, hotels, cozy coffee houses, closeness to the markets of Central and Eastern Europe, hosting the European football championship in 2012, one can predict business tourism development in the nearest future in L'viv.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ch.M. Rogerson, Conference and Exhibition Tourism in the developing world: the South African experience, "Urban Forum" Vol. 16, No. 2-3, April-September 2005.
  2. G. Wootton, T. Stevens, Business tourism: a study of the market for hotel-based meetings and its contribution to Wale's tourism, "Tourism Management" 1995, Vol. 16, No. 4, s. 305-313.
  3. R. Davidson, C. Beulah, Turystyka biznesowa - konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu