BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokoszka Magda (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kultura organizacji jako jedno z uwarunkowań działalności innowacyjnej
Organizational Culture as One of the Innovative Activity Conditionings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 65-74, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Polityka innowacyjna, Kreatywność, Przedsiębiorstwo
Corporate culture, Innovation policy, Creativity, Enterprises
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W świadomości współczesnych przedsiębiorców utrwaliła się potrzeba nieustannego wdrażania innowacji, jako czynnika decydującego nie tylko o przetrwaniu, ale przede wszystkim o wzroście i rozwoju przedsiębiorstwa.Aby wspierać i rozwijać aktywność innowacyjną, firmy muszą dysponować wiedzą na temat stymulujących czynników, a także barier, które mogą się pojawiać zarówno w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu. Jednym z takich czynników jest kultura organizacji. Wspólne normy, wartości, przekonania i zachowania jej członków odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu oraz wdrażaniu polityki proinnowacyjnej. Poziom innowacyjności przedsiębiorstwa zależy od rozmaitych uwarunkowań. Każda organizacja ma możliwość wspierania kreatywności i innowacyjności. Celem niniejszego artykułu było ukazanie roli kultury organizacji w promowaniu tych dwóch, jakże istotnych dla rozwoju organizacji pojęć. Kultura może i powinna sprzyjać inicjowaniu i wprowadzaniu zmian o charakterze innowacyjnym. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest umiejętne kreowanie zaangażowania oraz wyzwolenie odpowiednich postaw poprzez stworzenie takich warunków i klimatu, które będą je wspierały i w rezultacie prowadziły do wzrostu innowacyjności. (fragment tekstu)

Innovativeness is one of the most important determinants of competitiveness and key growth factor not only for single business entities, but also for modern and dynamic economies. In order to support and develop innovation activity companies should be aware of factors that influence innovativeness in both positive and negative way. One of such determinants is organizational culture. Its role and meaning are often underestimated, but this pattern of basic assumptions discovered and developed over a period of time as well as shared experiences, behaviors and values play crucial role in innovativeness creation. The companies should focus on building appropriate culture which would support the company in all the fields of innovation activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baj W., Pietucha I., Charakterystyka czynników stymulujących powstawanie innowacji w przedsiębiorstwie, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, http://www. gazetainnowacje.pl/innowacje26.
 2. Birchall D.W., Armstrong M.S., Innovation management. Achieving multiple objectives, Henley Management College 2001.
 3. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1997.
 4. Kanter R.M., The change masters. Innovation for productivity in the American corporation, Simon and Schuster, New York 1984.
 5. Martins E.C., Terblanche F., Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management" 2003, vol. 6, no. 1.
 6. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 7. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Schein E.H., Organizational Culture, "American Psychologist" 1990, vol. 45, no. 2.
 9. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, cz. III: Społeczno-kulturowe skutki zachowań, PWN, Warszawa 1999.
 10. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 11. Syrett M., Lammiman J., The art of conjuring ideas, "Director" 1997, vol. 50, no. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu