BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Politechnika Opolska), Mrozowicz Kazimierz (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Regionalny program operacyjny województwa opolskiego 2007- 2013 a rozwój turystyki biznesowej
Regional Operational Programme of the Opole Province for 2007-2013 Vs. Development of Business Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2011, nr 15, s. 107-116, tab.
Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-Tier Cities
Tytuł własny numeru
Instrumenty, strategie i wyzwania w przyciąganiu kongresów do miast niebędących stolicami
Słowa kluczowe
Turystyka biznesowa, Regionalny Program Operacyjny
Business tourism, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania znaczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla rozwoju turystyki biznesowej na Opolszczyźnie. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania literatury, opracowań bibliograficznych oraz raportów. Zastosowano metodę opisową, która należy do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. W pracy przybliżono pojęcie "turystyki biznesowej", scharakteryzowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz przedstawiono inwestycje realizowane z jego środków w obszarze turystyki biznesowej.(fragment tekstu)

The development of free-market economy, globalisation and popularisation of air transport have contributed to the recent dynamic increase in the number of business travels, referred to as business tourism. This is one of the most quickly developing forms of tourism, comprising almost 15.6% of the world tourism market. Business tourism can also play a part in economic development of individual reception towns or regions. However, this requires appropriate tourist infrastructure necessary to organise conferences, congresses or training courses. Another important source of financing of such investment may involve resources from EU structural funds. This article is an attempt to show the importance of the Regional Operational Programme of the Opole Province for 2007-2013 for development of business tourism in the Opole Region. Research materials in this dissertation are secondary and have been obtained from literature, bibliographic compilations and reports. It involves a descriptive method, included in the group of methods of an inductive nature. Results of the research show that the Regional Operational Programme of the Opole Province for 2007-2013 may be a very effective tool of financial aid in respect of business tourism. Beneficiaries of the Programme may obtain subsidies for up to 70% of all investment costs. In the current programme period, the managing body anticipated two competition procedures in respect of sub-action 1.4.2 Tourist and recreational-sports services provided by enterprises. The first competition procedure that took place at the turn of 2008 and 2009 ensured subsidies amounting to 32 100 238.84 PLN to the total of 37 projects, of the total value of 72 823 728.68 PLN. 9 of those involved business tourism. Their total value amounted to 22 722 128.80 PLN, whereas the subsidy amounted to 9 155 817.53 PLN. Therefore, the value of the projects related to business tourism comprised 31.2% of the value of all projects subsidised as a part of the sub-action, whereas their subsidy amounted to 28.52% of the total aid. Subsidised investments are situated in the most attractive tourist cities of the region, among others, in Opole, Głuchołazy or Sławięcice. Four projects concern construction of new buildings; four involve modernisation or adaptation of existing buildings for purposes of business tourism; whereas one aims at extension of the scope of provided services. Apart from public-private partnership, the financial aid of EU structural funds seems to be the most effective method of overcoming obstacles to business tourism, such as extensive capital intensity and its infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998.
  2. J. Sala, Turystyka biznesowa a rozwój hotelarstwa w województwie małopolskim, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 366-378.
  3. V. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
  4. R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003.
  5. J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 109-118.
  6. Z. Witkiewicz, Usługi hotelowe dla gości biznesu, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 277-286.
  7. D. Szostak, M. Sidorkiewicz, Wzajemne relacje między turystyką biznesową a hotelarstwem, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 287-293.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu