BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw usługowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej
Innovativeness of Polish Service-Firms on the Background of Experiences of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 75-85, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo usługowe, Wspólny rynek europejski
Enterprise innovation, Service enterprise, Single European market
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Usługi w ostatnich latach stają się coraz ważniejszą częścią gospodarki światowej. Według danych OECD dostarczają ponad 70% wartości dodanej wyrażonej w PKB krajów OECD. Zwrócenie uwagi na innowacje w usługach wydaje się więc niezwykle istotne. Specyfika działalności usługowej powoduje, że znaczna część działalności innowacyjnej w tym sektorze polega na przystosowywaniu istniejących usług do potrzeb konkretnych użytkowników. Jest to istotna cecha, znacząco różnicująca zachowania innowacyjne w tym sektorze od innowacji "technologicznych", częściej obserwowanych w sektorze przemysłowym. Mimo zdiagnozowania uwarunkowań rozwoju innowacyjności w usługach, okazuje się, że polskie przedsiębiorstwa usługowe w odczuciu przedstawicieli władz, środowiska naukowego, jak również samych usługodawców, niewystarczająco wykorzystują innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. W ostatnich badaniach innowacji polskich przedsiębiorstw usługowych zaobserwowano jednak korzystne zmiany. Jedną z przyczyn niewystarczającej innowacyjności polskich przedsiębiorstw usługowych są z całą pewnością ograniczenia finansowe. (fragment tekstu)

In this study exercise of the author was turning of the attention on innovations in services on account the growing meaning of this section in the economic activity, at simultaneous hitherto existing concentrating of considerations theoretical and investigative on innovations technological, concerning in the greater degree of the industrial activity. With simultaneously essential becomes observing of effacing boundaries separating the industrial activity from service. One ought so to ascertain that research innovativeness should adopt the more intersectoral dimension. On the job one presented the meaning of the innovation in the service- activity and the place of Poland on the innovative map of Europe in seizing sectoral and geographical. An effect of the work are four basic concerning recommendations of the innovation in Polish service- fi rms. They refer: the considerable enlargement of financial supporting for undertakings pro-innovative, introductions of legal facilitatory changes to service- firms realizing of the innovation, the more easy access to widely understood knowledge and intensive promoting of using of modern technicses of communication.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arundel A., Kanerva M., Cruysen A. van, Hollanders H., Innovation Statistics for the European Service Sektor - Final Draft, Pro Inno Europe. Inno Metrics, May 2007.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych w latach 2001-2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006, s. 133.
 3. European Innovation, Progress Report 2006, Trendchart, European Commission, Luksemburg 2006.
 4. Fostering Innovation In Services, A Report of the Expert Group on Innovation in Services, 2007.
 5. Growth in services. Fostering Employment, Productivity and Innovation, OECD, Paris 2005.
 6. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janusz, Difin, Warszawa 2005.
 7. Kanerva M., Hollanders H., Arundel A., TrendChart report: "Can We Measure and Compare Innovation in Services?", European Trend Chart on Innovation, European Commission 2006.
 8. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
 9. Nijssen E.J., Hillebrand B., Vermeulen P., Kemp R., Exploring product and service innovation similarities and differences, "International Journal of Research in Marketing" 2006, vol. 23.
 10. Pietrzycka B., Klasyfikacja przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 9.
 11. Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej 2006, Komisja Europejska, Bruksela, Luksemburg, 2007.
 12. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu