BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokół Aneta (Uniwersytet Szczeciński), Surmacz Anna Owidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
The Research of Innovative of Small and Average Enterprises Provinces Zachodniopomorskie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 87-98, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój
Enterprise innovation, Small business, Development
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Współcześnie rozwój regionu uzależniony jest od powstających i funkcjonujących przedsiębiorstw, przede wszystkim tych o małej i średniej skali działania i ich działań innowacyjnych. Region zachodniopomorski jako obszar przygraniczny stwarza możliwości dla procesów internacjonalizacji, a tym samym innowacji wprowadzanych w MSP. Niemcy, Szwecja, Dania mogłyby się stać potencjalnym rynkiem zbytu nowatorskich towarów i świadczonych usług. Oczywiście z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa podjęły aktywniejsze działania w kierunku wprowadzania innowacji, aczkolwiek proces ten jest powolny i wymaga zaangażowania nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Innowacje są uznawane za jeden z ważniejszych czynników decydujących o utrzymaniu i wzmocnieniu przedsiębiorstwa na rynku. Badania innowacyjności przeprowadzono na 250 firmach z sektora MSP, które zostały dobrane losowo z uwzględnieniem celu badań. Źródłem danych była urzędowa baza danych REGON. Kolejne 50 firm wybranych do badania stanowiły przedsiębiorstwa odnoszące na rynku sukces i wyróżniające się na nim. (fragment tekstu)

The major field of study in this article concerns innovative economic trends in West Pomeranian Voivodeship. The region is specific area with many advantages which can be taken, but with paying attention to the regional policy, development intensity and innovative expansion. That is why I took into consideration conditions of the region as well as its present status of development and future prospects of MSP sector. The innovative West Pomeranian development determinants were presented with the data concerning research on innovative activity of small business in the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska A., Bojnowska A., Walecka K., Zabłocka-Kluczka A., Założenia i wstępne wyniki badań aktywności innowacyjnej organizacji dolnośląskich, III Konferencja nt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery http://www. instytut.info/IIIkonf/site/PROGRAM1.htm.
 2. Bott-Alama A., Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 3. Grzywacz W., Uwarunkowania i możliwości województwa zachodniopomorskiego i Szczecina, w: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, Wydawnictwo FRPZSZ, Szczecin 2003.
 4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo ZARR, Szczecin 2005.
 5. Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 6. Janasz W., Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 7. Mazur R., Innowacje jako czynnik podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Konkurencja - mity i fakty, Wydawnictwo SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001.
 8. Nowak P., Koncepcje polityki rozwoju regionalnego Polski, "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej" 2001, nr 29.
 9. Nowakowski A., Dylematy przedsiębiorczości, w: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, Wydawnictwo FRPZSZ, Szczecin 2003.
 10. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach według liczby pracujących w województwie zachodniopomorskim w 2005 roku, http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_ HTML.htm.
 11. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, Wydawnictwo Sejmiku Zachodniopomorskiego, Szczecin 2000.
 12. Zelek A., Quo vadis Zachodniopomorskie, w: Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, Wydawnictwo FRPZSZ, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu