BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Grażyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wspieranie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane instrumenty i ich efekty
Supporting of Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises. Selected Instruments and their Effects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 99-108, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie przedsiębiorczości
Enterprise innovation, Small business, Entrepreneurship support
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa decydującą rolę w tempie wzrostu i jakości rozwoju gospodarczego każdego kraju. Podnoszenie jej poziomu jest jednym z głównych priorytetów polityki gospodarczej i strategii na poziomach regionalnym, narodowym i ponadnarodowym. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, wśród przedsiębiorstw przeważają małe i średnie, które tworzą tak zwany sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Celem opracowania jest zidentyfikowanie instrumentów stymulowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków publicznych. Podejmowany problem jest istotny z punktu widzenia gospodarki, bo przecież to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jej konkurencyjny trzon. Kondycja sektora MSP przekłada się na poziom wskaźników makroekonomicznych kraju. (fragment tekstu)

The aim of this article is the identification of instruments, which stimulate innovation activities of small and medium-sized enterprises in Poland with special allowances for public spending. In Poland, similarly to other European countries, prevail small and medium-seized enterprises, which form the sector of small and medium seized enter prises (SME). Public assistance for the enterprises, especially private ones, always arouses a lot of controversy. On the basis of the conducted analyses the system of loans and guarantees can be recognized as the form of public assistance and is thought to be the most effective one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997.
  2. Jałowiecki B., Nowe przestrzenie produkcji jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, red. A. Kukliński, B. Jałowiecki, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1991.
  3. Jankiewicz S., Działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa w kontekście integracji z Unią Europejską, w: Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  4. Morawski I., Małe firmy coraz łatwiej mogą dostać kredyt, "Rzeczpospolita" 2007, nr 200.
  5. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006, Raport z badań Monitoring kondycji sektora MSP 2006, PKPP Lewiatan 2006.
  6. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  7. Wąsowski K., Co to znaczy efektywnie wspierać sektor MSP ze środków unijnych?, Biuletyn dla Małych i Średnich Firm "Euro Info" 2006, nr 6.
  8. Węgrzyn G., Instrumenty wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, M. Rogowska, Wrocław 2006.
  9. Zalewska M., Polityka innowacyjna w województwie dolnośląskim - wybrane aspekty realizacji, w: Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, M. Rogowska, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu