BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadkowska-Bień Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybrane determinanty w ocenie zmian innowacyjności przedsiębiorstwa w Polsce na tle krajów europejskich
Selected Determinants in the Process of Evaluating Changes in the Innovativeness Level-Polish Companies Compared to those of European States
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 109-120, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo, Rynek europejski
Enterprise innovation, Entrepreneurship development, Enterprises, European market
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto problematykę czynników warunkujących potencjalny wzrost innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem problemu oceny zmian analizowanego zjawiska. Ze względu na szeroki zbiór instrumentów warunkujących zmiany innowacyjne, przeanalizowano wybrane mierniki wykorzystywane do oceny, segregując je w grupy problematyczne. Podjęto również próbę identyfikacji oraz zbadania kluczowych czynników wpływających na globalną ocenę innowacyjności danego kraju, zgodnie z sumarycznym wskaźnikiem innowacyjności (summary innovation index).(fragment tekstu)

The role of innovation for the development of business entities, as well as the particular sectors, remains undeniable. What is more, publication of the newest research results indicates that innovation has become an integral part of different areas of business functioning. Such 'reorganization' is to a high extent implied by the changes taking place in the external business environment. This papers analyzes the factors determining potential growth within innovativeness, with special attention paid to the problems of evaluating changes in the level of innovativeness. Due to a broad range of potential instruments determining innovational changes, selected measurers classified into problematic groups, have been analyzed. Finally, an attempt has been made to identify and research key determinants effecting global evaluation of innovativeness in a particular country, according to Summary Innovation Index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Innovation Scoreboard 2005, www.trendchart.cordis.europa.eu, 15.07.2007.
  2. European Innovation Scoreboard 2006 - Comparative Analysis of Innovation Performance, www.trendchart.cordis.europa.eu, 15.07.2007.
  3. European Innovation Scoreboard 2007 - Comparative Analysis of Innovation Performance, www.proinno-europe.eu, 28.04.2008.
  4. Eurostat & European Commission (2007), Science, Technology and Innovation in Europe.
  5. Eurostat & European Commission (2008), Science, Technology and Innovation in Europe.
  6. Felix B., Innovative enterprises and the use of patents and other intellectual property rights, "Science and Technology" 2007, no. 91.
  7. Herman A., Małe znowu jest piękne, "Forbes" 2007, nr 7.
  8. Weresa M., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki: pozycja w świecie i w regionie, w: Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa 2003.
  9. Worldbank, Doing business 2007 - how to reform, http://www.doingbusiness.org/downloads/, 20.08.2007.
  10. Worldbank, Doing business 2008 - comparing regulation in 178 economies, http://www. doingbusiness.org/documents/, 29.04.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu