BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Korda Radosław (Uniwersytet Szczeciński), Stachurska Agata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje w brytyjskiej bankowości komercyjnej. Lekcje z kryzysu finansowego
Innovations in the British Commercial Banking. Lessons from the Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 21-36, rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Innowacje, Bankowość, Kryzys finansowy, Bankowość prywatna
Innovations, Banking, Financial crisis, Private banking
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w bankowości komercyjnej Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano nowe produkty bankowe stosowane w brytyjskiej praktyce finansowej, do których należą m.in.: bankowy szariat, oparty na modelu bankowości islamskiej, program "kup i najmuj" oraz usługi bankowe oferowane przez okienko "drive-thru". Opisano także zmiany prawne i systemowe w bankowości angielskiej. Zdefiniowano innowacje i sam proces innowacyjny, wyodrębniając innowacje stopniowe i radykalne. Przedstawiono kryzys finansowy, jego przyczyny, przebieg i skutki oraz sformułowano wnioski w postaci lekcji z kryzysu finansowego. Kryzys finansowy może przybierać różne kombinacje i formy, z czego najniebezpieczniejszy jest model WW, świadczący o dużej niestabilności gospodarki danego kraju. Wyodrębniono i opisano siedem etapów współczesnego kryzysu finansowego. Wnioski wyciągnięte z analizowanego problemu sugerują wyraźnie konieczność powrotu do konserwatywnej polityki kredytowej. Wiele wskazuje również na to, że tradycyjna bankowość znowu będzie zyskiwać na znaczeniu. Mamy do czynienia z szeregiem wdrożonych i wdrażanych reguł ostrożnościowych, początkiem ery powrotu do regulacji i interwencji państwa.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present innovative solutions in commercial banking in the UK. Some of the new banking products used in the British financial practice were shown, eg.: sharia banking, based on the concept of Islamic banking, the "buy to rent" program and services "drive-thru". Changes both in the English legislative and banking system were described. Innovations and the innovation process itself were identified, dividing innovations between progressive and radical ones. The article defines the financial crisis, its causes, course and consequences. The conclusions drawn are nothing but the financial crisis lessons. The financial crisis comes in different variations and forms, of which the most dangerous one is the model WW, indicating a high economical instability of a country. Seven stages of the current financial crisis were listed. The conclusions drawn from the analysis of the problem strongly suggest the need to return to a conservative lending policy. It also indicates that traditional banking is again gaining its great importance. We are dealing with a number of already introduced and being currently implemented prudential rules, the beginning of the regulation era and State intervention.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed I., Islamic Banking System, University of Atlanta, Atlanta 2011, http://ssrn.com/ abstract=1759273.
 2. Bank drive thru, "Express Polish" 2013, nr 430.
 3. Batiz-Lazo B., Woldesenbet K., The Dynamics of Product and Process Innovation in UK Banking, London South Bank University, London 2004.
 4. Batiz-Lazo B., Wood D., An Historical Appraisal of Information Technology in Commercial Banking, "Electronic Markets" 2002, nr 12/3.
 5. Batiz-Lazo B., Wood D., Management of Core Capabilities in Mexican and European Banks, "International Journal of Service Industry Management" 1999, nr 10.
 6. Batiz-Lazo B., Wood D., Strategy, Competition and Diversification in European and Mexican Banking, "International Journal of Bank Marketing" 2003, nr 21.
 7. Berger A., The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry, "Journal of Money, Credit & Banking" 2003, nr 35.
 8. Borcuch A., System bankowy Wielkiej Brytanii, w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J.K. Solarz, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012.
 9. Collins English Dictionary: Complete and unabridged, Sixth edition, Harper Collins. July 2003.
 10. Dewar R., Dutton J., The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis, "Management Science" 1986, nr 32.
 11. Edmonds T., Jarrett T., Woodhouse J., The credit crisis: a timeline, House of Commons, "Business and Transport Section" 2010.
 12. Ettlie J., Bridges W., O'Keefe R., Organization Strategy and Structural Differences for Radical versus Incremental Innovation, "Management Science" 1984, nr 30.
 13. Ettlie J., Reza E., Organizational Integration and Process Innovation, "Academy of Management Journal" 1992, nr 35.
 14. Fincham R., Fleck J., Procter R., Scarbrough H., Tierney M., Williams R., Expertise and Innovation: Information Technology Strategies in the Financial Services Sector, Oxford University Press, Oxford 1994.
 15. Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, red. J. Kundera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 16. Henderson R., Clark K., Architectural Innovation: The Reconfi guration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms, "Administrative Science Quarterly" 1990, nr 35.
 17. Lopez L., Roberts E., First - Mover Advantages in Regimes of Weak Appropriability: The Case of Financial Services innovations, "Journal of Business Research" 2002, nr 55.
 18. Malinowski A., Kryzys finansowy - przypadek czy konieczność? - wyjaśnienie teoretyczne genezy kryzysu, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 85, Wydawnictwo Naukowe Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
 19. Meyer A., Brooks G., Goes J., Environmental Jolts and Industry Revolutions: Organizational Responses to Discontinuous Change, "Strategic Management Journal" 1990, nr 11.
 20. Molyneux P., Shamroukh N., Diffusion of Financial Innovations: The case of Junk Bonds and Note Issuance Facilities, "Journal of Money, Credit & Banking" 1996, nr 28.
 21. Mullineux A., Financial Innovation, Banking and Monetary Aggregates in the UK, University of Birmingham, Birmingham 1993.
 22. RBC Royal Borough of Chelsea and Kensington housing publications, http://www.rbkc. gov.uk/housing.aspx (13/05/2013).
 23. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, ZARR S.A., Szczecin 2004.
 24. Retail banking in the UK objectives of the innovation working plan in retail banking, http://www.oft.gov.uk/OFTwork/financial-and-professional/retail-banking/#. Uv5dYbSHaFA (12/05/2013).
 25. Scarbrough H., Lannon R., The Successful Exploitation of New Technology in Banking, "Journal of General Management" 1988, nr 13.
 26. Sciulli L., Innovations in the Retail Banking Industry: The Impact of Organizational Structure and Environment on the Adoption Process, NY: Garland, New York 1998.
 27. Sender H. i in., Broken brothers: How brinkmanship was not enough to save Lehman, http://www.ft.com/cms/s/0/d9792572-8358-11dd-907e- 000077b07658.html#axzz- 3Rl8CMIax (17.05.2013).
 28. Trends to Watch in UK Retail Banking, http://www.datamonitor.com/store/Product/2012_ trends_to_watch_in_uk_retail_banking?productid=CM00212-001 (11.05.2013).
 29. Utterback J., Abernathy W., A Dynamic Model of Process and Product Innovation, "Omega" 1975, nr 3/6.
 30. Volk S., Pudelko M., Challenges and opportunities for Islamic retail banking in the European context: Lessons to be learnt from a British - German comparison, "Journal of Financial Services Marketing" 2010, nr 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu