BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobociński Jacek (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju usług e-administracji podatkowej w aspekcie zapewnienia podatkowych dochodów budżetu państwa
Conditions for the Development of E-Government of Tax in Terms of Providing Income to Budget
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 37-50, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
e-administracja, Podatki, Budżet państwa, Dochody
e-government, Taxes, State budget, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapewnianie podatkowych dochodów budżetu państwa jest uwarunkowane wielowymiarowo. Jednym z działań wpływających na utrzymywanie pożądanego poziomu tych dochodów staje się kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Jego rozwój zależy z jednej strony od zakresu udostępniania przez różnego typu podmioty - w tym administrację podatkową - narzędzi informatycznych umożliwiających zarówno podatnikom, jak i administracji podatkowej realizację ich celów, zadań i obowiązków. Należy jednocześnie zauważyć, że z drugiej strony na rozwój społeczeństwa informacyjnego mają wpływ kompetencje informatyczne oraz postawy podatników wobec wykorzystywania nowych technologii w relacjach z organami podatkowymi. W tym kontekście należy podkreślić, że rozwój usług e-administracji immanentnie wiąże się z realizacją technicznych zasad podatkowych, a w tym - zasadą dogodności i taniości oraz podwyższaniem standardów obsługi podatników, które to czynniki przyczyniają się do zapewnienia podatkowych dochodów budżetu państwa.(abstrakt oryginalny)

Providing tax revenues of the state budget is conditioned in many dimensions. One of the activities that affect the maintenance of the desired level of these revenues is to develop the information society. The development of the information society depends on the one hand on the extent of sharing by various entities, including tax administration tools allowing both taxpayers and tax administrations to achieve their goals, tasks and responsibilities. It should be noted that on the other hand the development of the information society is affected by competence and attitude of taxpayers to use new technologies in their relations with the tax authorities. In this context, it should be stressed that the development of e-government is inherently related to the technical implementation of the tax rules and the principle of convenience and cheapness and to the upgrade of services standards, factors which contribute to the tax income of the state budget.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwikowski D., Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzających państwem, red. K. Raczkowski, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 2. Dąbrowska A., Trawnicki W., Usługi e-administracji w ocenie przedsiębiorców, "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 2.
 3. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difi n, Warszawa 2009.
 4. E-administracja w oczach internautów - 2012, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2012.
 5. Grodzka D. E-administracja w Polsce, "Infos" 2007, nr 18.
 6. http://www.finanse.mf.gov.pl/ (27.06.2013).
 7. http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (25.06.2013).
 8. Kichler E, The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 9. Maison D., Polak w świetle finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 10. Projekt e-podatki, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial= 6083&wysw=4 (21.06.2013).
 11. Raport strategiczny IAB Polska Internet 2010, Polska - Europa - Świat, red. A. Wątła, http://www.iabpolska.pl/raporty/ (25.06.2013).
 12. Sowiński R., Uchylanie się od opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań 2009.
 13. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Partner in Business Strategies, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu