BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - wprowadzenie do problematyki
The Innovative Academic Enterprise - the Introduction to Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 63-76, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorczość, Innowacje, Komercjalizacja, Wiedza, Spin-off
Academic entrepreneurship, Entrepreneurship, Innovations, Commercialization, Knowledge, Spin-off
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej jest zagadnieniem nowym, ale jednocześnie bardzo istotnym z punktu widzenia kreowania nowych miejsc pracy (jako forma samozatrudnienia). Przedsiębiorczość akademicka jest również sposobem na transfer z uczelni do praktyki gospodarczej wiedzy i technologii - oraz na ich komercjalizację. Ważnym aspektem związanym z tą problematyką jest identyfikacja źródeł finansowania działalności innowacyjnej, często traktowanej przez potencjalnych inwestorów (fundusze inwestycyjne, banki) jako aktywność bardzo ryzykowna gospodarczo, a same innowacyjne pomysły, które mogłyby być przetransferowane do rzeczywistości gospodarczej, wymagają czasu na rozwinięcie i wdrożenie w postaci gotowych produktów. Szczególnym przykładem przedsiębiorczości akademickiej są firmy typu spin off i spin out. Źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa spin off / spin out powinna być zarówno wysoka innowacyjność procesowa, jak i produktowa. Innowacyjność ta powinna z kolei mieć swoje źródło w dobrach intelektualnych tworzonych na uczelni przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów, którzy wnoszą je aportem do nowo powstałej firmy (najczęściej jako podstawowy kapitał rozwojowy).(abstrakt oryginalny)

The academic enterprise is also a way on the transfer and the commercialization of the knowledge and the technology from the college to the economic practice. An important aspect related to these problems is the identification of sources of the financing of the innovative activity which very often is treated by potential investors or else banks as the activity very risky economically. A special example of the academic enterprise are companies of the type like spin off and spin out.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czy winne są innowacje?, "Gazeta Wyborcza" z 8.04.2013 r.
  2. Dec D., Firmy typu spin off i spin out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, www.kreatorus.szczecin.pl.
  3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  4. Klimczuk-Kochańska M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni, http://wydawnictwo.wsei.lublin.pl/fi les/073-098%20Magdalena% 20Klimczuk-Kochanska,%20Bariery....pdf (29.10.2013).
  5. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  6. Niedzielski P., Usługi jako obszar innowacyjności - wskazówki dla przedsiębiorców na przykładzie rynku TSL, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, Zeszyty Naukowe Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 480, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  7. Proces tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, red. M. A. Weresa, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  8. Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M., Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011.
  9. www.slownik-online.pl/kopalinski (1.04.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu