BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Skyscraper index - czy wieżowce wieszczą krach?
Skyscraper Index - Do Skyscrapers Herald Crash?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 21-31, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Inwestycje budowlane, Koniunktura giełdowa, Cykl koniunkturalny
Construction investments, Stock market outlook, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zrealizowano dwa cele. Pierwszym jest charakterystyka czasowa i przestrzenna prowadzonych projektów budowlanych, drugim zaś jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy istnieją szczególne prawidłowości łączące czas budowy najwyższych drapaczy chmur z cyklami rozwoju gospodarczego państw, w których one powstają. Podjęto rozważania, czy prawdziwa jest korelacja między biciem rekordów wysokości drapaczy chmur a okresami spowolnienia czy wręcz załamywania się dynamiki wzrostu gospodarek. Motywem podjęcia tego tematu jest fakt, że zależność taka jest sugerowana w wielu poważnych analizach ekonomicznych. Choć hipotezy te mają bardziej charakter wiedzy popularnonaukowej niż wiedzy dokładnie skwantyfikowanej empirycznie, nie można im odmówić "powabności", którą urzeka szereg analityków gospodarczych, z raportami poważnych banków inwestycyjnych włącznie. (abstrakt oryginalny)

Article has two goals. The first is the characteristics of temporal and spatial construction of implemented projects. The other one is to try to seek answers to the question do exist a specific regularities connecting construction time the tallest skyscrapers with the economic development cycles of countries in which they arise. Do is true correlation between the records of skyscrapers and periods of slowdown or even collapse of the growth conomies? The motive of adoption of this theme is the fact that such a relationship is suggested in a number of serious economic analysis. Although these hypotheses have rather character of popular science than exactly quantified empirically knowledge, you cannot refuse them attractive which captivates a number of economic analysts inclusive with reports of major investment banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Bull Market Goodbye From Dubai, Elliott Wave Financial Forecast, April 2006.
 2. Barr J., Mizrach B., Mundra K., Skyscraper Height and the Business Cycle: International Time Series Evidence, "Research Working Paper Series" 2014.
 3. Barr J., Mizrach B., Mundra K., Skyscraper Height and the Business Cycle: Separating Myth from Reality, "Research Working Paper Series" 2014, http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_ id=1970059.
 4. Baza Council on Tall Buildings and Urban Habitat: http://www.ctbuh.org.
 5. Baza Emporis: http://www.emporis.com.
 6. Baza Skyscraper http://skyscraperpage.com.
 7. Cantillon R., Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1938.
 8. Kaza G., Wolverines, Razorbacks, and Skyscrapers, "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2010, Vol. 13.
 9. Lawrence A., The Skyscraper Index: Faulty Towers!, Property Report, Dresdner Kleinwort Benson Research, January 1999.
 10. Thornton M., Skyscrapers and Business Cycles, "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2005, Vol. 8.
 11. Vernon M., More Critical Look at "skyscraper Index" Theory, "The International Appraiser", 21 June 2012.
 12. Watts S., Kalita N., Maclean M., The Economics of Super-Tall Towers, "The Structural Design of Tall and Special Buildings" 2007, Vol. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu