BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Znaczenie ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju
The Importance of Social Economy in Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 33-41, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo obywatelskie, Jakość życia
Social economy, Sustainable development, Civic society, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przesłanek dotyczących roli ekonomii społecznej w zrównoważonym rozwoju przy uwzględnieniu znaczenia partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz innowacji społecznych. Społeczeństwo obywatelskie i organizacje trzeciego sektora są potencjalnym źródłem innowacji społecznych oraz ich bezpośrednim beneficjentem. Rozwój ekonomii społecznej oraz coraz szersza koordynacja i instytucjonalizacja współpracy międzysektorowej umożliwia wykorzystanie innowacji społecznych na cele zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present some evidence on the role of the social economy in sustainable development, taking into account the importance of public participation and civil society and social innovation. too. The development of social economy and the ever increasing coordination and institutionalization of cross-sectoral cooperation gives the possibility to use social innovation to sustainable development objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Przedmowa, w: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 2. Guide To SocialInnovation, European Commission, Brussels 2013.
 3. Gliński P., Die Zivilgesellschaft in Polen, "Polen-Analysen" 2008, nr 25.
 4. Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, "Ekonomia Społeczna" 2007, nr 1.
 5. Howaldt J., Schwarz M., SocialInnovation: Concepts, Researchfields and Internationaltrends, Aachen University, Aachen 2010, www.internationalmonitoring.com (12.06.2014).
 6. Kaczmarek P., Tomkiewicz E., Innowacje społeczne z perspektywy prac Grupy Roboczej w projekcje Wizja 2050, w: Wizja 2015. Innowacje społeczne, Warszawa 2013.
 7. Kinowska Z., Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Zagadnienia Społeczno- Gospodarcze" 2012, nr 22(136).
 8. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 9. Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna. Teksty" 2007, nr 7.
 10. Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 11. Olejniczuk-Merta A., Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój" 2013, nr 1.
 12. Pacześniak A., Bariery obywatelskości w polskim społeczeństwie po 1989 roku, w: Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, red. W. Bokajlo, A. Wiktorska-Święcicka, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007.
 13. Panek-Owsiańska M., Innowacje społeczne, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji red. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013.
 14. Raabe S., Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Raporty Fundacji Konrada Adenauera" 2008, nr 9.
 15. Swędzioł A., wypowiedź w: E. Cegła, Ekonomia społeczna - dobry sposób na rozwój, "Ekonomia Społeczna" 2012, nr 1.
 16. Towalski R., Rozwój sektora gospodarki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, mimeo, Warszawa 2004.
 17. Wprowadzenie, w: Wizja 2015. Innowacje społeczne, pwc, Warszawa 2013.
 18. Zalewska A.M., Krzywisz-Rynkiewicz B., Psychologiczne portrety młodych obywateli, Scholar, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu