BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchta Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kapitał społeczny mieszkańców małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych
Social Capital of Lesser Poland District Residents on the Example of Local Social Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 75-84, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Organizacje społeczne, Społeczności lokalne
Social capital, Social organisations, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W artykule został podjęty temat kapitału społecznego i jego wpływu na rozwój regionalny. Odpowiednie rozpoznanie potrzeb lokalnych organizacji społecznych jest niezbędne do stworzenia polityki współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego. Polityka zarządzania organizacją lokalną będzie efektem końcowym projektu prowadzonego przez autorkę artykułu. W części empirycznej artykułu zaprezentowano wyniki pilotażowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 140 mieszkańców małych miast lub wsi znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Wyniki badania jasno pokazują, iż mieszkańcy dostrzegają zależność pomiędzy inicjatywami oddolnymi a rozwojem regionu. Respondenci opisywali organizacje, w których działają, swoje motywacje do działania oraz wyrażali opinię na temat przyczyn braku zaangażowania innych osób w prace na rzecz społeczności lokalnej. (abstrakt oryginalny)

The article concerns social capital and its impact on regional development. Appropriate recognition of the needs of local community organizations is essential to create a cooperation policy of residents and local government units. Local organization management policy will be the final result of a project conducted by the author of the article. In the empirical part of the article presents the results of a pilot survey of 140 residents of small towns or villages located in the Lesser Poland Voivodeship. The results of the study clearly show that residents perceive the relationship between grassroots initiatives and the development of the region. Respondents describe the organizations in which they operate and their motivations to act. They also express an opinion on the reasons for the lack of involvement of other people in the work for the local community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007.
  2. Czapiński J., Kapitał społeczny, w: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
  3. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny i droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. http://www.partnerstwowrozwoju.pl/leader.html.
  5. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013.
  6. Zaufanie społeczne jako nowoczesna forma patriotyzmu i obywatelskości. Raport z badań i konspekt warsztatów, red. S. Rudnicki, Wydawnictwo WSE w Krakowie, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu