BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowe trendy w edukacji
New Trends in Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 95-105, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Edukacja, Nauczanie, Metody nauczania
Education, Teaching, Teaching method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny świat wymaga od dzieci nowego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogły w pełni korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania nowych kierunków rysujących się w systemach edukacji. Trzeba pamiętać, że to uczniowie, którzy dziś uczęszczają do szkół, za dekadę lub dwie będą świadczyć o sile i jakości kapitału społecznego naszego kraju. Dzisiejszy uczeń powinien być aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu uczenia się, a nie tylko słuchaczem. (abstrakt oryginalny)

The modern world requires a new set of skills of children, so that they can fully enjoy the rights and opportunities for developing a knowledge society. The purpose of this paper is to indicate new directions scratching in education systems, because it is the students who attend schools today, a decade or two will provide the strength and quality of the social capital of our country. Today the student should be an active and responsible participant in the learning process and not just a listener. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edukacja dla Europy, Raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN - ELIPSA, Warszawa 1999.
 2. Gadamer H.-G., Dziedzictwo Europy, Aletheia, Warszawa 1992.
 3. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Warszawa 1999.
 4. http://wpolityce.pl/lifestyle/194172-wspolczesne-dzieci-wyreczane-przez-rodzicowi- wychowywane-na-przegranych.
 5. http://www.edunews.pl/system-edukacji/przyszlosc-edukacji/2510-stare-i-nowetrendy- w-edukacji.
 6. Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Trans Humana, Bydgoszcz 2004.
 7. Księga trendów w edukacji 2013/2014, Young Digital Planet.
 8. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Żak, Warszawa 2008.
 9. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, http://www.kti.ue.poznan.pl/node/149.
 10. Tutoring jako metoda zarządzania talentami, red. A. Witkowska-Tomaszewska, WSH TWP, Warszawa 2011.
 11. www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu