BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pancer-Cybulska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej
Cities in the Cohesion Policy of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 127-135, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Miasto, Polityka spójności
City, Cohesion policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zmiany zachodzące w polityce rozwoju miast w Unii Europejskiej. Przeanalizowano dokumenty programowe i strategiczne polityki spójności na lata 2014-2020, które odnoszą się do jej wymiaru miejskiego. Wskazano inicjatywy wzmacniające rolę miast i nadające im odpowiedni status w polityce rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the changes in the urban development policy in the European Union. It analyzes the strategic and programming documents of cohesion policy for 2014-2020, which relate to the urban dimension. Initiatives strengthening the role of cities and giving them appropriate status in development policy are also indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Harmonised Definition of Cities and Rural Areas: The New Degree of Urbanisation, European Commission, Brussels 2014.
  2. Miasta przyszłości; wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Bruksela, październik 2011.
  3. "Polityka spójności i miasta. Rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach", Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z 13 lipca 2006 roku COM(2006) 385.
  4. Polityka spójności na lata 2014-2020, "Panorama" 2013, nr 48.
  5. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, MIiR, Warszawa, 21 maja 2014 roku.
  6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 522/2014 z 11 marca 2014 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013, Dz. Urz. UE 2014 L 148.
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz. Urz. UE 2013 L 347.
  8. www.gisplan.pl/pl/planowanie.../147-nowa-karta-atenska.html.
  9. www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka.../DeklaracjaToledo.aspx.
  10. www.regioportal.pl/pl32/def54/Karta_Lipska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu