BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych
Socio-Economic Development on Protected Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 157-166, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Obszary chronione, Rozwój społeczno-gospodarczy, Ochrona środowiska
Protected area, Social economic development, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych jest możliwy poprzez ekologizację gospodarki w takich dziedzinach, jak: rolnictwo, turystyka, gospodarka leśna, drobny przemysł i rzemiosło skojarzone środowiskowo, działalność usługowa zrównoważona przyrodniczo. Natomiast ograniczenia działalności gospodarczej na tych obszarach dotyczą w szczególności przedsięwzięć o zwiększonej intensyfikacji gospodarowania oraz nowych inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic development on protected areas is possible through economy's ecologization thanks to such fields like: agriculture and its ecologization, tourism and its ecologization, forestry economics and its ecologization, small industry and craft environmentally associated, environmentally sustainable service activity. However, restrictions on business activity on these areas particulary concern ventures of increased intensification of management and new investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becla A., Zielińska A., Problemy rozwoju małych miast na obszarach przyrodniczo cennych, w: Polityka rozwoju zrównoważonego oraz instrumenty zarządzania miastem, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
 2. Behnke M., Kistowski M., Tyszecki A., System ocen oddziaływania na środowisko w granicach obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce, Biuro Projektowo-Doradcze Eko-Konsult, Gdańsk, marzec 2004.
 3. Leśnictwo 2012, GUS, Warszawa 2012.
 4. Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce, http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/ Adokumenty/zalecenia.pdf.
 5. Ochrona środowiska 2012, GUS, Warszawa 2012.
 6. Rio+20: w kierunku gospodarki ekologicznej i lepszego zarządzania, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2011) 363 wersja ostateczna - Wkład europejskiego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, Dz. Urz. UE, C 376, 22.12.2011.
 7. Solon J., Ocena zrównoważonego krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników, w: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego - przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, red. M. Kisotowski, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2004, t. XIII
 8. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, DzU z 2009 roku, nr 151, poz. 1220.
 9. Zielińska A., Abilities of Running an Economic Activity on Protected Areas, "Economics & Sociology" 2009, No. 2, Vol. 2.
 10. Zielińska A., Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Seria: Monografie i Opracowania nr 236, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 11. Zielińska A., Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych, w: Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, red. T. Bernat, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński - Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2007.
 12. Zielińska A., Wpływ kapitału ludzkiego na funkcjonowanie obszarów przyrodniczo cennych, "Ekonomia i Środowisko" 2006, nr 1(29).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu