BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korkosz-Gębska Jolanta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wybrane działania wspierające współpracę naukowców z przedsiębiorstwami jako przykład wzmocnienia powiązań nauka-biznes na Mazowszu
Selected Activities Supporting Cooperation Between Scientists and Enterprises as an Example of Strengthen of Science-Business Connections in Masovia
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 2, s. 29-40, tab., bibliogr. 21 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Współpraca, Nauka, Kadry naukowe, Przedsiębiorstwo
Cooperation, Science, Scientific staff, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wybranych działań sprzyjających nawiązywaniu współpracy mazowieckich naukowców z przedsiębiorstwami. W artykule wymieniono wybrane projekty inicjujące i wspierające tego typu kooperację. Działania te przyczyniły się do opracowania wielu innowacyjnych rozwiązań, dedykowanych głównie firmom z sektora MŚP. Szczególną uwagę poświęcono projektowi "Naukowcy dla gospodarki Mazowsza", w którym uczestniczyła autorka niniejszej publikacji.(abstrakt oryginalny)

The article covers information about projects dedicated for researchers from the Mazowieckie Voivodeship 2012-2013. This kind of projects can improve cooperation between represen tatives of a science and enterprises and result in a development of innovative solutions, dedicated specially to companies from the SME sector. A particular attention was paid to the project "Researchers for the Mazowsze economy" in which the author of this publication has been engaged.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fiedor B. (1979) Teoria innowacji . PWN, Warszawa, s. 23.
 2. Schumpeter J.A. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa, s. 104.
 3. Santarek K. (red.), Bagiński J., Buczacki A., Sobczak D., Szerenos A. (2008) Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii . Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 9.
 4. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji . OECD, Eurostat, wyd. 3, s. 17, 48.
 5. Ministerstwo Gospodarki (2009) Konkurencyjność sektora wysokiej techniki . Warszawa, s. 3.
 6. Grodzka D., Zygierewicz A. (2008) Innowacyjność polskiej gospodarki . Biuro Analiz Sejmowych nr 6(30).
 7. Pysiak A. (2006), Innowacje w regionie [w:] Strużycki M. Innowacyjność w teorii i praktyce. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s. 188.
 8. Marciniak S. (2010) Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki . Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 27.
 9. Gulda K. (2008) Wzrost gospodarczy a transfer technologii . Materiały pokonferencyjne Wzrost gospodarczy a innowacje . Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 38.
 10. Mackiewicz M. (2007) Instrumenty wspierania powiązań nauka-biznes w świetle teorii [w:] Weresa M.A. Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze . Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s. 41.
 11. Brojak-Trzaskowska M. (2013) Kooperacja naukowo-biznesowa jako czynnik aktywności innowacyjnej w gospodarce [w:] Fudali A. (red.) Innowacja przyszłością rozwoju gospodarczego Cz. II. Naukowe Wyd. IVG, Szczecin, s. 36.
 12. Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020. Warszawa, s. 6.
 13. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mazowiecki Świat Innowacji - program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach".
 14. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Naukowcu dla gospodarki Mazowsza".
 15. http://www.msi.investin.pl/.
 16. http://www.bioenergiadlaregionu.eu.
 17. http://www.proakademia.eu.
 18. http://europa.eu.
 19. https://www.mir.gov.pl.
 20. http://www.mg.gov.pl.
 21. http://ris.slaskie.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu