BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zipser Tadeusz (Politechnika Wrocławska), Ładysz Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podstawy teoretyczne modelowania rozwoju transgranicznych systemów osadniczych
Theoretical Assumptions for Modelling the Development of Cross-Border Settlement Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 167-176, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
System osadniczy, Osadnictwo miejskie, Region przygraniczny
Settlement system, Municipal settlement, Border areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne modelowania rozwoju transgranicznych systemów osadniczych. Na przykładzie miast podzielonych na pograniczu polsko- -niemieckim uzasadniono potrzebę takich modelowań i możliwość ich zastosowania do opracowania transgranicznych strategii i planów zagospodarowania przestrzennego. Po raz pierwszy opisano zjawisko duplikacji funkcji i struktur przestrzennych po obu stronach miast transgranicznych. Wskazano na możliwość i zasadność reintegracji miast podzielonych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the theoretical assumptions for modeling the development of cross- -border settlement systems. On the example of divided towns on the Polish-German border was justified the need of such modelings and the possibility of their application to develop cross-border strategies and land use development plans. First time was described the phenomenon of duplication of functions and spatial structures on both sides of the border towns. Authors noticed the possibility and reasons for reintegration of divided towns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Horwood E., Boyce R., Measurement of Central Business District Change and Urban Highway Impact, "Highway Research Board" 1959, No. 221.
  2. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, DzU z 27 kwietnia 2012 roku, poz. 252.
  3. Zipser T., Mlek M., Modelowe próby interpretacji prawa Zipfa w systemie osadniczym, KPZK PAN, Warszawa 2005.
  4. Zipser T., Sławski J., Modele procesów urbanizacji. Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, t. XCVII, PWE, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu