BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Bartosz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przemiany przestrzenno-funkcjonalne małych miast w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Small Towns in Poland 25 Years after the Transformation: the Functional Context and Spatial Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 179-188, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Miasto, Urbanizacja
City, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja kierunków przemian przestrzenno-funkcjonalnych w małych miastach w kontekście dynamiki procesów społeczno-gospodarczych w okresie transformacji. Prowadzone przez autora analizy prowadzą również do typologii małych miast pod względem charakteru obserwowanych przemian. Przedmiotem artykułu są małe miasta rozumiane jako ośrodki posiadające prawa miejskie, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy. W Polsce jest 685 takich ośrodków, zamieszkałych łącznie przez niespełna 5 milionów osób. (abstrakt oryginalny)

Small towns in Poland are varied in the context of economic potential and spatial development. Most of them are located away from big cities. Polish small towns most frequently are central places for the surrounding rural areas. They are characterized by significant share of open space with the supremacy of agricultural function. The authors' main objective is the analysis of directions of spatial and functional transformation in small towns in the light of socio-economic changes, and, subsequently. The final step of the analysis is a typology of small towns, in which the character of spatial and functional transition is taken under consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk R., Znaczenie małych miast subregionu centralnego województwa śląskiego dla rozwoju Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, "Biuletyn KPZK PAN" 2008, z. 238.
  2. Bagiński E., Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  3. Bartosiewicz B., Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim - studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
  4. Budner W., Współczesne zmiany funkcji i typów funkcjonalnych miast województwa poznańskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1994, ser. 1, z. 221.
  5. Heffner K., Marszał T., Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w, w: Uwarunkowania rozwoju małych miast, red. K. Heffner, T. Marszał, "Biuletyn KPZK PAN" 2006, z. 226.
  6. Kwiatek-Sołtys A., Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
  7. Marszał T., Małe miasta obszaru Polski Środkowej w okresie transformacji ustrojowej, w: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, "Biuletyn KPZK PAN" 1998, z. 182.
  8. Marszał T., Trends in the Development of Sall Towns in Poland. Experiences and Prospects, "Regional Symbiosis" 1998, Vol. 6.
  9. Runge J., Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
  10. Sokołowski D., Charakterystyka funkcjonalna zbioru małych miast i dużych osiedli wiejskich w Polsce, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" 2000, Geografia XXX.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu