BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybulski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szostak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Szanse na wzrost znaczenia gospodarczego odry - programy działania na tle zmian w gospodarce
The Chances for an Increase in the Economic Importance of the Oder River; Action Programs and Changes in the Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 189-199, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Żegluga śródlądowa, Transport, Rozwój zrównoważony
Sailing, Transport, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia działania władz publicznych związane z Odrą, zwłaszcza programy przywrócenia i zwiększenia jej funkcji transportowej. Statystyki ilustrują postępujący regres. Jest to punkt wyjścia do rozważań nad potrzebą i realnością odwrócenia tendencji marginalizacji transportu śródlądowego w Polsce i w Europie. (abstrakt oryginalny)

The article presents activities and actions of the public authorities related to the Oder River, especially programs of restoring and enhancing its transport function. Statistics illustrate progressive regression. It is a starting point for the discussion on the necessity and feasibility of the reversion of the marginalization of inland waterways transport in Poland and Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cybulski L., Stan i perspektywy rozwoju sieci transportowej w makroregionie południowo- zachodnim, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1980 (niepublikowane).
 2. Energy, Transport and Environment Indicators. Eurostat Pocketbooks, EU, Luxembourg 2013.
 3. Miłkowski M, Odrzańska droga wodna, Navicentrum, Gdańsk 1976.
 4. Odra i Nadodrze, red. G. Labuda, W. Magiera, E. Perycz, Książka i Wiedza Warszawa 1976.
 5. Rocznik statystyczny transportu 1976, GUS, Warszawa 1976.
 6. Rocznik statystyki międzynarodowej 1987, GUS, Warszawa 1987.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, DzU z 2002 roku, nr 77, poz. 695.
 8. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2014 roku, Warszawa 2014.
 9. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), MRBiGM, Warszawa, 22 stycznia 2013 roku.
 10. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2013 r., Informacja sygnalna, GUS, Warszawa, sierpień 2014.
 11. Transport, wyniki działalności w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 12. Transport w roku 2050: śmiały plan zwiększenia mobilności przy ograniczonych emisjach, Komisja Europejska, IP/11/372, Bruksela 2011.
 13. Ustawa z 6 lipca 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006", DzU z 2001 roku, nr 98, poz. 1076.
 14. www.inland-navigation.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu