BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golian Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena działalności samorządów gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Lubelszczyzny
The Evaluation of Activities of Local Local Government for the Development of Tourism in Rural Areas in the Lublin Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 201-211, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Turystyka, Agroturystyka
Local government, District, Tourism, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lubelszczyzna
Abstrakt
Samorządy gmin odgrywają dużą rolę w kreowaniu lokalnego rynku turystycznego, jednak w wielu przypadkach ich działalność jest niewystarczająca. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich daje szansę na uzyskanie dodatkowego źródła dochodów dla osób odchodzących z rolnictwa, a jednocześnie umożliwia turystom wypoczynek za relatywnie niską cenę. Przedmiotem przeprowadzonych badań była analiza działalności samorządów gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Badaniami objęto 193 gminy, a ocenie poddano działalność finansową, organizacyjną, promocyjną oraz informacyjną gmin. (abstrakt oryginalny)

The local government fulfil a large role in creating the local tourism market, but in many cases their activity is insufficient. The development of tourism in rural areas give a chance to obtain an additional source of income for people, who turn away from agriculture, and allows tourists to go on holiday for a relatively low price. The object of the study was to analyze the activities of the local government for the development of tourism in rural areas in the Lublin Province. The study included 193 communes, which were evaluated for financial, organizational, promotional and informational activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krzemieniewska G., Sikora J., Socjoekonomiczne aspekty agroturystyki jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce, w: Turystyka wiejska i agroturystyka, stan i perspektywy, red. A. Mirończuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003.
  2. Sacha S., Możliwości aktywizacji gmin wiejskich poprzez turystykę, w: Planowanie turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa i Instytut Turystyki, Szczyrk 2000.
  3. Sawicki B., Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, InterGraf, Międzyrzec Podlaski 2007.
  4. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Rola organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego w rozwoju agroturystyki, w: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, red. B. Sawicki, A. Nizioł, M. Obodyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
  5. Tucki A., Aktywność władz lokalnych gmin regionu lubelskiego w dziedzinie turystyki, w: Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, red. M. Żabka, R. Kowalski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
  6. Zawadka J., Ewolucja działalności agroturystycznej w Polsce i typologia wiejskich gospodarstw turystycznych, "Acta Scientiarium Polonorum, Oeconomia" 2010, nr 4(9).
  7. Zawadka J., Jabłońska M., Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej wybranych gmin województwa lubelskiego, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, red. I. Sikorska-Wolak, SGGW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu