BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Działalność parków krajobrazowych w opinii pracowników gmin województwa wielkopolskiego - wyniki badań
Activity of Landscape Parks In Opinion of Communities' Officials in Wielkopolska Voivodeship - Results of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 223-233, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Ochrona środowiska, Środowisko przyrodnicze, Gmina
Landscape parks, Environmental protection, Natural environment, District
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Obecność terenowych form ochrony przyrody, jak na przykład parki krajobrazowe, wiąże się z jednej strony z ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej (szczególnie przemysłu), a z drugiej - z promocją walorów przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych danego obszaru. Celem artykułu jest przedstawienie, jak działania prowadzone przez parki krajobrazowe są oceniane przez pracowników samorządu lokalnego Wielkopolski oraz czy obecność takich form ochrony przyrody jest postrzegana przez władze lokalne jako przeszkoda w rozwoju społeczno-gospodarczym danego obszaru czy też jako możliwość jego odpowiednio ukierunkowanego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Presence of the spatial nature protection forms, like e.g. landscape parks, is connected with restrictions of economic activity (especially industry) on the one hand, and with promotion of natural, cultural and recreation values of the region on the other hand. The aim of the article is to present, how actions performed by landscape parks' staff are estimated by communities' officials in Wielkopolska and if presence of such nature protection areas is perceived by local authorities as an obstacle for socio-economic development or as an opportunity for appropriately directed development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołtromiuk A., Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
  2. http://regionwielkopolska.pl/przyroda-i-jej-ochrona/ochrona-przyrody.
  3. Kruk H., Działalność parków krajobrazowych w świetle zrównoważonego rozwoju regionów, w: Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  4. Kruk H., Działalność parków narodowych i krajobrazowych w zakresie rozwoju zrównoważonego - wyniki badań, w: Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. 1: Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, WSE w Białymstoku, Białystok 2011.
  5. Ochrona środowiska 2013, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2013.
  6. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami, DzU z 2004 roku, nr 92, poz. 880. Tekst ujednolicony za: isap.sejm.gov.pl.
  7. Zakrzewska-Półtorak A., Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu