BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie transportu kolejowego w dostępności komunikacyjnej miast sudeckich
Importance of Railway for Transport Accessibility of Cities of the Sudetes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 235-245, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Infrastruktura komunikacyjna, Miasto
Railway transport, Communication infrastructure, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Sudety
Abstrakt
Położone na polsko-czesko-niemieckim pograniczu Sudety to region, w którym w przeszłości stworzono wyjątkowo gęstą jak na warunki górskie sieć kolejową. Obsługiwała ona zdecydowaną większość miast i wiele wsi, stała się też jednym z czynników sprzyjających dynamicznemu rozwojowi turystyki. Po transformacji ustrojowej sytuacja kolei w każdym z trzech krajów przedstawia się inaczej. Celem artykułu jest porównanie aktualnego znaczenia transportu kolejowego dla dostępności miast sudeckich w ruchu pasażerskim w części polskiej, czeskiej i niemieckiej Sudetów. W Czechach utrzymano niemal wszystkie linie. Po stronie niemieckiej część linii zamknięto, jednak dostęp do kolei zachowały niemal wszystkie miasta. Najgorsza sytuacja panuje w polskich Sudetach. Łączna długość linii zmniejszyła się o ponad 55%, dostępu do kolei pozbawionych zostało prawie 27% mieszkańców miast, w tym dwóch miast powiatowych. W kolei nadal tkwi duży potencjał, jednak marnuje się on w wyniku złego zarządzania. Konieczna jest zmiana polityki transportowej, uwzględniająca w większym stopniu rolę kolei w systemie transportowym Polski. (abstrakt oryginalny)

Sudetes, the region located on the Polish-Czech-German borderland, obtained in the past a railway network of high density as the conditions of the mountain. The vast majority of cities and many villages had access to the railway. Railway were one of important factors, which led to the development of tourism. After the political transformation (in the 90s of the 20th century) the situation of railway in each of all countries is different. In the Czech Republic almost all railway lines were maintained. On the German side part of the lines have been closed but almost all towns have retained access to the railway. The situation is the worst in the Polish Sudetes. The total length of railway lines has been reduced by over 55%, almost 27% of urban population has no access to railway (including two district towns). Although the railways still have a great potential, but it is wasted because of mismanagement. The change of transport policy is necessary taking into account to a greater extent the role of railway in the Polish transport system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Małe miasta na Dolnym Śląsku i warunki oraz czynniki ich rozwoju, w: Miasta Dolnego Śląska w 45-leciu Polski Ludowej, red. M. Obrębalski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
  2. Ciok S., Sudety. Obszar problemowy, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1991, No. 1236, "Studia Geograficzne" LI.
  3. Jerczyński M., Koziarski S., 150 lat kolei na Śląsku, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole-Wrocław 1992.
  4. Jerczyński M., Przerwa T., Kolej Sowiogórska, Srebrnogórska Oficyna Wydawnicza, Srebrna Góra 2007.
  5. Potocki J., Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 2009.
  6. Preuß R., Alles über Schmalspurbahnen der Oberlausitz, Transpress Verlag, Stuttgart 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu