BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zrównoważona mobilność w aglomeracjach (ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta)
Sustainable Mobility in Agglomerations with a Special Emphasis on Tricity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 247-256, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Transport miejski, Rozwój zrównoważony
Urban agglomerations, City transport, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Trójmiasto
TriCity
Abstrakt
Zrównoważona mobilność wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa w zakresie swobodnego przemieszczania się, uzyskiwania dostępu do różnego rodzaju usług, komunikacji, handlu oraz nawiązywania kontaktów bez konieczności poświęcania innych ludzkich potrzeb czy też naruszania wymogów ekologicznych obecnie i w przyszłości. Celem artykułu jest ukazanie istoty i przykładów działań na rzecz zapewniania zrównoważonej mobilności w aglomeracjach, ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta. Artykuł, opierając się na dostępnych dokumentach i danych źródłowych, prezentuje w pierwszej części rozwiązania usprawniające przemieszczanie się osób stosowane w europejskich, w tym i polskich aglomeracjach. W drugiej części publikacji przedstawiono działania podejmowane w aglomeracji trójmiejskiej na rzecz zrównoważonej mobilności na przykładzie systemu Tristar. (abstrakt oryginalny)

Sustainable mobility is one that meets the needs of society to move freely, gain access, communicate, trade and establish relationships without sacrificing other essential human or ecological requirements today or in the future. This concept should become a priority while planning the cities development nowadays. The aim of the paper is to present the basic idea and solutions as far as the promotion and implementation of this concept is concerned. Based on the available documents and data, the paper presents sustainable mobility in agglomerations with a special emphasis on Tristar system implementation in Tricity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chołuj D., Inteligentne systemy transportu miejskiego na przykładzie systemu TRISTAR, praca magisterska, promotor: dr Adam Przybyłowski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2014.
 2. Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Rupprecht Consult, European Union, 2013.
 3. http://edroga.pl/inzynieria-ruchu
 4. http://www.gdansk.pl/ue,1215,14755.html.
 5. http://www.logistyka.net.pl.
 6. http://www.mobilnagdynia.pl/m-projekty/civitas-dyn-mo.
 7. http://www.mobilnagdynia.pl/tristar.
 8. Jamroz K., Oskarbski J., Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2009, nr 1-2.
 9. Lorens P., Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.
 10. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025, http:// www.zkmgdynia.pl/admin/__pliki.
 11. Przybyłowski A., Funkcjonowanie transportu publicznego w aglomeracjach Lyonu i Trójmiasta, w: Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 742, "Problemy Transportu i Logistyki", nr 19.
 12. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 13. Tristar ułatwi życie kierowcom, "Herold Gdański" 2013, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu