BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zbierska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości
Evaluation of Sustainability of Socio-Economic Aspects of Development Among Selected Poznan Municipalities with the Use of Generalised Distance Measure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 269-278, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój lokalny, Gmina wielkomiejska, Uogólniona miara odległości
Sustainable development, Local development, Big-city district, Generalised distance measure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny stanu zrównoważenia społeczno-ekonomicznego wymiaru rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej. Na potrzeby badań przyjęto operacyjną definicję aglomeracji poznańskiej tożsamą z obszarem powiatu poznańskiego z wyłączeniem Poznania. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2002-2012. Zrównoważony rozwój został opisany przy wykorzystaniu zmiennych pozyskanych ze statystyki publicznej, na podstawie których zbudowano listę wskaźników. Ponadto, do całościowej oceny poziomu zrównoważenia rozwoju w przedmiotowym aspekcie użyto uogólnionej miary odległości - statystycznej wielkości, która wykorzystywana jest jako syntetyczny miernik w metodach porządkowania linowego obiektów. Przeprowadzona analiza wykazała między innymi duże zróżnicowanie badanych jednostek ze względu na poziom i dynamikę społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the state of sustainability of development among selected municipalities of Poznan agglomeration. For the purpose of the study operational definition of Poznan agglomeration was adopted, which describes the agglomeration as the district of Poznan with the exclusion of Poznan. The time horizon of the analysis covered the period from 2002 to 2012. Special attention was paid to the socio-economic dimension of sustainable development, which was characterized using variables obtained from the official statistics. Moreover, to conduct holistic assessment of sustainability of growth Generalised Distance Measure (GDM) was used. This method is used as a synthetic measure in linear ordering of objects. Analysis of individual variables and their synthetic measure showed a large variation in level and dynamics of the socio-economic aspects of local development among the units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
  2. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok 2005.
  3. Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., Powierzchnia ziemi, w: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2010.
  4. Kaczmarek T., Mikuła Ł., Poznańska ścieżka integracji metropolitalnej, w: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2010.
  5. Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  6. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
  7. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, DzU z 2001 roku, nr 62, poz. 627.
  8. Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2003 roku, nr 80, poz. 717.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu