BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Perceived Purchase Risk as a Barrier in "Young Adults" Online Shopping
Postrzeganie ryzyka zakupu jako bariery w zakupach internetowych młodych dorosłych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 101-115, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zakupy online, Młodzież, Internet, Zachowania konsumenta
Risk, Online shopping, Youth, Internet, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie i analiza ważnego aspektu zachowań e-konsumentów - postrzegania ryzyka jako bariery w zakupach online młodych dorosłych. Postrzeganie ryzyka oceniano na podstawie badań jakościowych i ilościowych, które zostały przeprowadzone w 2012 roku w ramach projektu "Zachowania nabywcze 'młodych dorosłych' w Internecie". Wyniki badań pokazują, że młodzi dorośli postrzegają zakupy internetowe jako raczej bezpieczne. Bardziej szczegółowa analiza wskazuje, że ryzyko dla młodych dorosłych nie wydaje się istotną przeszkodą w dokonywaniu zakupów online.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is presenting and analyzing an important aspect of e-consumer behavior - the perception of risk as a barrier in online shopping of young adults. The perception of the risk was evaluated in both qualitative and quantitative researches that were conducted in 2012 as a part of research project 'Buying behavior of "young adults" on the Internet'. The research result shows that "young adults" perceive internet shopping as rather safe. The more detailed analysis indicates that for "young adults" risk seems not to be a signifi cant barrier in making online purchases.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chu K.M., Yuan B.J.C, The effects of perceived interactivity on e-trust and e-consumer behaviors: the application of fuzzy linguistic scale, "Journal of Electronic Commerce Research", 2013, t. 14 nr 1.
 2. Coker B.L.S., Ashill N.J., Hope B., Measuring internet product purchase risk, "European Journal of Marketing", 2011, t. 45 nr 7/8.
 3. Dennis Ch., Merrilees B., Jayawardhena Ch., Tiu Wright L., E-consumer behavior, "European Journal of Marketing" 2009, t. 43 nr 9/10.
 4. Gemius raport: E-commerce w Polsce w oczach internautów 2013, https://gemius.com/ fi les/Raport%20e-commerce.pdf (12.06.2013).
 5. Kim I., Consumers' rankings of risk-reduction strategies in e-shopping, "International Journal of Business Research", 2010, t. 10, nr 3.
 6. Kotler Ph., Armstrong G., Principles of marketing, edition 12, Pearson Prentice Hall 2008.
 7. Lee J., Park D.H., Han I., The different effects of online consumer reviews on consumers'purchase intentions depending on trust in online shopping malls. An advertising perspective, "Internet Research", 2011, t. 21 nr 2.
 8. Łobacz K., Gracz L., Methodological problems of immigration research, in: Problems of Young Migrants on the European Market, ed. S. Flejterski, Europa Regionum, Scientifi c Journal t. 15, Szczecin University Press, Szczecin 2012.
 9. Ostrowska I., Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 10. Ostrowska I., Poziom i możliwości kształtowania lojalności segmentu "młodych dorosłych" w stosunku do marki usługodawcy (badania własne), w: Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, red. J. Kall, B. Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 154, Poznań 2010.
 11. Ośrodek Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Opracowania sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 2, http://www.stat.gov.pl/ gus/5840_13552_PLK_HTML.htm (15.02.2013).
 12. Pelău1 C., Bena I., The risk perception for consumer segments in e-commerce and its implication for the marketing strategy, "The Amfi teatru Economic Journal", 2010, 12, wyd. 28.
 13. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 14. Salam A.F., Rao H.R., Pegels C.C., Consumer-perceived risk in e-commerce transactions, "Communications of the ACM - Mobile computing opportunities and challenges", 2003, t. 46, wyd. 12.
 15. Współczesny lejek zakupowy, http://4pvocab.wordpress.com/2012/08/13/wspolczesny- lejekzakupowy/ (20.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu