BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Cyfrowe wykluczenie polskich seniorów jako bariera w realizacji badań marketingowych prowadzonych w Polsce
Digital Exclusion of Polish Seniors as a Barrier in the Realization of Marketing Research Conducted in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 117-134, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Starzenie się społeczeństw, Badania marketingowe, Internet
Digital divide, Ageing of the population, Marketing research, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto temat cyfrowego wykluczenia polskich seniorów. Rozważania na temat tego zjawiska z perspektywy badacza marketingowego mają ukazać sposób, w jaki stanowi ono ograniczenie dla rozwoju badań marketingowych prowadzonych w Polsce. Dla realizacji założonego celu autorka wspiera się m.in. informacjami statystycznymi udostępnianymi przez GUS, raportami opisującymi populację polskich seniorów oraz katalogami PTBRiO, które stanowią cenne źródło informacji na temat kondycji rynku badań marketingowych w Polsce i obserwowanych na nim tendencji rozwojowych.(abstrakt oryginalny)

The main subject of the article is the problem of digital exclusion of Polish seniors. By applying the perspective of marketing researcher, the author presents how much the phenomenon of digital exclusion of Polish seniors can be considered as a significant limitation for the realizations of marketing research currently conducted in Poland. In order to achieve this objective, the author refers to the statistics provided by polish Central Statistical Offi ce (GUS), numerous reports describing the population of Polish seniors and PTBRiO's (The Polish Society of Market and Opinion Researchers) Catalogues "Research Market - Researchers - Research Companies" which are an extremely valuable source of information on the condition of the research market in Poland and the main areas of its development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012, Eurostat, Luxembourg 2011.
 2. Active Ageing, "Special Eurobarometer" 2012, no. 378.
 3. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge, United Nations Population Fund and HelpAge International, New York - London 2012.
 4. Badania marketingowe, Rocznik PTBRiO 2013/2014, Wydawnictwo PTBRiO, Warszawa 2013.
 5. Basic fi gures on the EU, Summer 2013, Eurostat, Edition 2013.
 6. Batorski D., Diagnoza Społeczna 2013 (fragment raportu wstępnego), http://www.diagnoza. com, (26.06.2013).
 7. Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración y un Desafío. Resumen ejecutivo, Fondo de Población de Naciones Unidas y HelpAge International, Nueva York - Londres 2012.
 8. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, online data code: isoc_bde15csk, tps00001, tps00010 (11.05.2013).
 9. Internet coraz "starszy", http://www.gemius.pl (01.01.2013).
 10. Kaczmarczyk S., Zarys metodyki prac doktorskich i habilitacyjnych, "Pieniądze i Więź" 2006, nr 1.
 11. Kubicki P., Olcoń-Kubicka M., Osamotnienie osób starszych w Polsce - skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisk, "Studia Humanistyczne" 2010, t. 8.
 12. Kubicki P., Oswoić starość czy eutanazję?, http://www.instytutobywatelski.pl (25.04.2012).
 13. Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, w: Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2011.
 14. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci", red. D. Batorski i J.M. Zając, UPC Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 15. Mikołajczyk B., Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 16. Polacy 50+ a korzystanie z Internetu, http://www.egospodarka.pl (26.10.2010).
 17. Population Ageing and Development. Operational Challenges in Developing Countries, United Nations Population Fund, New York 2002.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 19. Ruiz Trevisán A., Viguera V., Los Adultos Mayores y su relación con Internet, http:// www.psicomundo.com/tiempo (25.04.2013).
 20. Rynek Badań - Badacze - Firmy Badawcze, Katalogi PTBRiO 2008, 2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, Wydawnictwo PTBRiO, Warszawa 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 21. Smyczek S., Postawy konsumentów wobec badań internetowych prowadzonych przez banki, w: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, red. E. Zeman-Miszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 22. Światowy G., Nogieć J., Problemy efektywności badań marketingowych prowadzonych w Internecie, w: Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, red. E. Zeman-Miszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 23. Viguera V., Curso Virtual Educación para el envejecimiento, Tema 6: Los adultos mayores e Internet, http://www.psicomundo.com/tiempo (25.04.2013).
 24. Wołejko M., Internet - medium dla seniorów, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2007 (9.03.2007).
 25. Word Internet Project. Poland 2011, Agora S.A. & TP Group, Warsaw 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu