BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kaczmarek Roman (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Szczepański Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zbierska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975-2008
The Analysis of Planning Documentation and its Influence on Functional and Spatial Changes in a Specific Fragment of the City Of Poznan in the Years 1975-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 325-336, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Interdyscyplinarność, Planowanie przestrzenne miasta, Urbanizacja, Gospodarka przestrzenna
Interdisciplinarity, Town spatial planning, Urbanisation, Spatial economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Planowanie przestrzenne to interdyscyplinarna dziedzina naukowa i zawodowa, która na przestrzeni lat ulegała swoistej ewolucji. W artykule na przykładzie fragmentu miasta Poznania przedstawiono, jak zmieniające się uwarunkowania, zwłaszcza prawne, wpływały na treść opracowań planistycznych na przełomie XX i XXI wieku w Polsce. Analiza poszczególnych planów z lat 1975-2008 pozwoliła określić ich zróżnicowane podejście do dysponowania przestrzenią, a także spojrzeć całościowo na ponad 30-letni wymiar planowania przestrzennego w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

Spatial planning is an interdisciplinary scientific and professional field which in the space of years evolved in a specific way. This work Thesis presents how changing conditions, especially legal, affected content of planning study at the turn of XX and XXI century. It's shown in the example of fragment of the city of Poznan. Analysis of particular plans from 1975-2008 allowed to study their diverse approach to space management and also to look holistically on over 30 years old dimension of regional planning in Poznan. Comparison of land use in the last years of the analysis, in turn revealed degree of implementation and rightness of zonings' records. Twofold attitude to this subject contributed to draw a conclusions and confront changing planning decisions and theirs results with paradigms of land management, namely spatial order and sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerowski T., Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
  2. Dębski J., Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, PAN, IGiPZ, Warszawa 2007.
  3. Domański R., Mechanizm ewolucji przestrzennego zagospodarowania, http://www. geogr.uni.wroc.pl/Jubileusz/Ryszard_Domanski.pdf.
  4. Parysek J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu