BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zachowania "młodych dorosłych" w internecie jako szansa rozwoju sprzedaży w tym kanale dystrybucji
Behaviors "Young Adults" in the Internet as a Opportunity for Sale Development in this Distribution Channel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 135-147, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Internet, Sprzedaż, Zakupy online, Młodzież
Customer behaviour, Internet, Sale, Online shopping, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zachowania "młodych dorosłych" (18-29 lat) w internecie. Jest to znacząca grupa nabywców, stanowiąca około 18% polskiego społeczeństwa. Dodatkowo osoby z tego segmentu są jedną z najbardziej aktywnych grup internautów, a więc sprzedawcy internetowi postrzegają je jako atrakcyjną grupę docelową. Analiza zachowań w internecie potwierdza, że "młodzi dorośli" chętnie kupują produkty w sieci oraz korzystają z usług online. Jest to więc korzystny trend, który firmy powinny wykorzystać.(abstrakt oryginalny)

The author of this paper analyses the behavior of "young adults" (18-29 years old) on the Internet. This is a significant group of buyers, because accounting for about 18% of the Polish population. In addition, people of this segment are among the most active groups of Internet users, and thus they are an attractive target group for online retailers. Analysis their behaviors of the Internet confirms that they willingly buy products in the network and use the online services. So this is a positive trend which companies should capitalize on.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS, Komunikat z badań. Korzystanie z Internetu, oprac. M. Feliksiak, Warszawa, czerwiec 2012.
 2. Czuba M, Tworzenie zyskownych społeczności wirtualnych, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 11.
 3. Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 4. Eurostat: Youth in Europe 2009.
 5. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice 2011.
 6. Krasowski A., Sieciowa lojalność, "Business Sales", czerwiec 2000.
 7. Mazurek-Łopacińska K., Zmiany w zachowaniach przedsiębiorstw wobec klientów, w: Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 8. Musioł M., Przyzwolenie wzmacnia więź z klientem, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 1.
 9. Olejniczuk-Merta A., Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, IBRKiK, Warszawa 2008.
 10. Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Warszawa 2012.
 12. Szafraniec K., Raport Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 13. Szulce H., Janiszewska K., Zakres i możliwości badania lojalności nabywców, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1004, Wrocław 2003.
 14. Tkaczyk P., Reklama i marketing, w: Raport eHandel Polska 2012. Analiza wyników badania polskich sklepów internetowych, http://dotcomriver.pl/fi les/raport-ehandel- polska-2012.pdf (25.05.2013).
 15. Wolny R., Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2006, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu