BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Polityka produktu realizowana w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badania
Product Policy in Polish Enterprices -- Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Polityka produktu, Przedsiębiorstwo, Metoda wywiadu, Innowacje, Modyfikacja
Product policy, Enterprises, Interview method, Innovations, Modification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie, na podstawie wyników badania, wybranych elementów polityki produktu realizowanej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół pracowników Katedry Marketingu i Handlu WNEiZ UMK w Toruniu w 2010 roku na próbie 350 przedsiębiorstw. Pomiaru dokonano przy zastosowaniu metody wywiadu bezpośredniego (PAPI) oraz wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI).(abstrakt oryginalny)

The aim of this papers is to identify, on the basis of research results, selected elements of product policy implemented by polish enterprises. The research was conducted by employees of the Department of Marketing and Commerce at Nicolaus Copernicus University in 2010, on a sample of 350 enterprises in Poland. The measurement was made by using the methods of Paper And Pencil Interview (PAPI) and Computer and Assisted Telephone Interview (CATI).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
  2. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
  3. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
  4. Marketing. Podręcznik akademicki, red. K. Andruszkiewicz, TNOiK, Toruń 2001.
  5. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
  7. Rutkowski I.P., Strategie produktu. Koncepcje i metody zarzadzania ofertą produktową, PWE, Warszawa 2001.
  8. Szostek D., Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2011, część 2, tom I.
  9. Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu