BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przeobrażenia w marketingu mix usług transportowych
The Transformations in Transport Services' Marketing Mix
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 161-172, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing-mix, Usługi transportowe, Transport, Rozwój zrównoważony, Instrumenty marketingowe
Marketing-mix, Transport services, Transport, Sustainable development, Marketing instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę i rozwój marketingu usług transportowych, główne kierunki działania przedsiębiorstw transportowych oraz zastosowanie i ewolucję poszczególnych instrumentów marketingowych w usługach transportowych. Celem artykułu było omówienie przeobrażeń zachodzących w marketingu usług transportowych, ujętym w sposób klasyczny - instrumentalny w odniesieniu do najszerszej, siedmioelementowej koncepcji.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the nature and development of transport services marketing, the main orientations of the transport companies' activities and the use and evolution of various marketing instruments in transport services. The purpose of the paper is to discuss the transformations taking place in transport services marketing, recognized in a classic way - the instrumental way, in regards to the widest, seven-element concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AEO - świadectwo zaufania, "Gazeta Transportowa" 2013, nr 3 (16 stycznia), dodatek: "Doradztwo, edukacja, zarządzanie".
 2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 3. Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
 4. Hebel K., Społeczne relacje na rynku usług transportowych, w: Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój, red. D. Rucińska, PWE, Warszawa 2012.
 5. Kos B., Proekologiczna działalność jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: Innowacje w transporcie, zarządzanie, technologie, procesy, Euro- -Trans 2009, red. E. Załoga, T. Kwarciński, E. Kuciaba, Print Group, Szczecin 2009.
 6. Kotler Ph., Marketing Management - Analysis. Planning. Implementation and Control, Prentice-Hall, New Jersey 1988.
 7. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Liberadzki B., Europejska polityka transportowa w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 9. Małek P., Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977.
 10. Logistyka w Polsce - Raport 2011, red. I. Fechner, G. Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
 11. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1994.
 12. Rucińska D., Wyszomirski O., Marketing w transporcie, w: Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Rucińska D., Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 14. Smalec A., Polityka produktu i innowacji produktowych, w: Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 15. Technologie transportowe XXI wieku, red. L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom 2008.
 16. Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne, red. L. Mindur, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011.
 17. Uznański A., Nobilitacja jakości i rzetelności, "Gazeta Transportowa" 2013, nr 7 (13 lutego).
 18. White Paper European Transport Policy for 2010. Time to Decide. Brief Presentation, September 2001.
 19. White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource effi cient transport system, Brussels, 28.3.2011 COM (2011) 144 final.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu