BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych
Analysis of Measurement Invariance in Cross-Sectional Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 187-197, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Pomiary, Analiza czynnikowa, Badania marketingowe, Badania porównawcze
Measurement, Factor analysis, Marketing research, Comparative examination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom oceny inwariancji pomiaru w badaniach marketingowych w przypadku liczebnego zróżnicowania populacji. Ocena ta została przeprowadzona na przykładzie skali strategii podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem dwóch podejść. Dla dużej liczby grup zastosowano procedurę wyrównywania na podstawie funkcji upraszczającej, a dla małej liczby przekrojów - wielogrupową konfirmacyjną analizę czynnikową dostępną w programie Mplus 7.11.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issues of assessment of measurement invariance in marketing research for different number of groups. The invariance check has been carried out on the example of the scale of decision-making strategies in the household using two approaches. For a large number of groups, a procedure of alignment based on simplicity function are used. For a small number of groups, the multi-group confirmatory factor analysis has been used for invariance testing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alderman H. i in. Unitary versus Collective Models of the Household: Is it Time to Shift the Burden of Proof? "The World Bank Research Observer" 1995, nr 1.
  2. Asparouhov T., Muthen B., Multiple-group factor analysis alignment, www.statmodel. com (28.10.2013).
  3. Manser M., Brown M, Marriage and Household Decision-Making, "International Economic Review" 1989, nr 21.
  4. Muthen B., Asparouhov T., New Methods for the Study of Measurement Invariance with Many Groups, www.statmodel.com (28.10.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu