BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich
The Analysis of Websites of Selected Voivodeship Cities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 199-210, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Internet, Miasto, Witryny internetowe, Analiza wielokryterialna, Komunikowanie marketingowe
Internet, City, Internet websites, Multicriteria analysis, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wykorzystania witryny internetowej do komunikacji urzędu miasta z jego odbiorcami. Dla skutecznego porozumiewania się bardzo istotne są przekazywane treści oraz relacje między rozmówcami. W obecnych czasach internet stał się istotnym środkiem komunikacji, umożliwiając dostęp do olbrzymich zasobów informacyjnych. Jest również platformą wiedzy dla wielu grup. Witryny samorządowe powinny być przyjazne dla każdego, bez względu na jego umiejętności i wiedzę. Polskie miasta wykorzystują swoje strony głównie do działań informacyjnych i promocyjnych. Celem artykułu jest analiza i ocena oficjalnych witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich według wyszczególnionych kryteriów. Badano przede wszystkim dostępność informacji, interaktywność i przejrzystość witryn internetowych.(abstrakt oryginalny)

The paper considers the issues of using the website for city's communication with its customers. The content of the information and the relation between the parties are very important in communication. Nowadays, internet has become an important mean of communication, providing access to vast amounts of information. Internet is a knowledge platform for many groups. The self government websites should be user friendly to everyone, regardless of their skills and knowledge. Polish cities use their websites mainly for information and publicity. The objective of the paper is the analysis and evaluation of websites of selected voivodeship cities according to specifi ed criteria. The main areas of the research were: the availability of information, interactivity and transparency of websites.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Administracja publiczna w sieci 2002. Raport, Internet Obywatelski, eGov.pl.
  2. Arnott D.C., Bridgewater S., Internet. Interaction and implications from marketing, "Marketing Intelligence & Planning" 2002, nr 20/2.
  3. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  4. Frankowski P., Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.
  5. Metoda WAES, http://rts.civ.pl/sieko/waes-charakterystyka.pdf (3.05.2014).
  6. Schrock K., The Five W's of web site Evaluation, http://www.schrockguide.net/ uploads/3/9/2/2/392267/5ws.pdf (6.05.2014).
  7. Smalec A., Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a społeczeństwo informacyjne, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty e-administracji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, t. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  8. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu