BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanagos Marzena (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Imprezy masowe w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie Gdańska
Mass Events in the Creation of Image of the City as an Example of Gdansk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 211-224, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Imprezy masowe, Wydarzenia marketingowe, Komunikowanie masowe, Wizerunek miasta, Marketing terytorialny, Marketing wydarzeń
Mass events, Marketing events, Mass communication, City image, Territorial marketing, Event marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Na wizerunek miasta składa się zespół subiektywnych odczuć i opinii. Budowanie skojarzeń i postrzegania miasta odbywa się również poprzez eventy, do których zalicza się między innymi imprezy masowe. Władze samorządowe dysponują szeregiem instrumentów oddziaływania na kształtowanie i realizację imprez w mieście. Imprezy masowe są specyficznym narzędziem kształtowania wizerunku miasta. Gdańsk jako duży ośrodek miejski jest gospodarzem i organizatorem wielu takich imprez. Charakter tych imprez ściśle wiąże się z polityką wizerunkową miasta.(abstrakt oryginalny)

The city's image is a set of subjective feelings and opinions, which are made up of many factors. Build associations and perceptions of the city is also through events, which include, inter alia, public events. Local authorities have a number of instruments, effects on the formation and execution of events in the city. Mass events are a special tool for shaping the image of the city. Gdańsk as a major urban center is the host and organizer of many such events. The nature of these events is closely associated with the policy of the cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczkowska K., Kulturowa turystyka eventowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrschedit, Poznań 2009.
 2. Co to jest impreza masowa? http://www.ngo.pl/x/588421 (01.06.2013).
 3. Event marketing czyli dedykowany program "na żywo", http://www.eventmapa.pl/blogi/ 187/event-marketing-czyli-dedykowany-program-8222nazywo8221#.UeUEN- 22JuVo (15.07.2013).
 4. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. Piekut A., Raport bezpieczeństwo impreza masowych w 2012 roku, KGP, Warszawa, luty 2012.
 6. Pogorzelski J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 7. Raport "Turystyka Gdańska w sezonie letnim 2012", Instytut Eurotest, wrzesień 2012.
 8. Raport "Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji Turnieju UEFA EURO 2012", Urząd Miasta w Gdańsku, listopad 2012.
 9. Sikora-Fernandez D., Event marketing jako instrument działań promocyjnych łódzkiego samorządu, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" nr 2 (V) 2011.
 10. Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk do 2015 roku przyjęta uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/1011/04 z dnia 22 grudnia 2004.
 11. Smalec A., Rola event marketingu w kształtowaniu marki regionu, w: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka- Madura, Ofi cyna Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 12. Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 13. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (DzU nr 62 poz. 504).
 14. http://www.mtgsa.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu