BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wartecka-Ważyńska Agnieszka (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane teoretyczne aspekty agroturystyki
Selected Theoretical Aspects of Agritourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 9-22, rys.
Słowa kluczowe
Agroturystyka
Agrotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność agroturystyczna w ostatnich latach uległa znacznym przeobrażeniom. Obecnie agroturystyką zajmują się również osoby mieszkające na wsi, które nie prowadzą czynnej działalności rolniczej w swoich gospodarstwach lub ich nawet nie posiadają. Sytuacja taka niejednokrotnie aprobowana jest przez stowarzyszenia agroturystyczne, dlatego konieczna jest dyskusja nad istotą agroturystyki i związaną z nią terminologią. Trudno zgodzić się z niektórymi pojęciami i definicjami nieodzwierciedlającymi rzeczywistego stanu. Artykuł jest próbą zainspirowania do dyskusji nad teoretycznymi aspektami agroturystyki, dostosowanymi do praktyki społeczno-gospodarczej. (fragment tekstu)

This paper presents fundamental issues connected with agritourism discussed in the subject literature. Particular focus was on the essence of rural tourism and agritourism and the resultant differences and similarities. Functions of agritourism performed in agritourist farms and rural societies and the barriers to its development were also taken into consideration. The need for discussing and redefi ning these problems according to the current state of development of agritourist activities in practice was also emphasized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Zaręba, Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 3. J. Krippendorf, Nieskażona przyroda jako podstawa istnienia turystyki, w: "Problemy Turystyki" nr 3/4, Instytut Turystyki, Warszawa 1986, s. 7.
 4. J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 2003.
 5. M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka - koszty, ceny, efekty, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 1997.
 6. M. Jalinik, Rozważania na temat pojęć i defi nicji w agroturystyce, w: (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergier, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2005, s. 98.
 7. M. Drzewiecki, Agroturystyka, Wydawnictwo "Świadectwo", Bydgoszcz 1995.
 8. Ekoturystyka i agroturystyka - vademecum, red. A. Szwichtenberg, Koszalin-Polanów 2001.
 9. M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 10. G. Gołembski, Turystyka wiejska: Czy osiągnęła masę krytyczną i wytworzyła miejsca pracy i dochody wystarczające do zrekompensowania schyłku rolnictwa, w: Rozwój agroturystyki, czyli małe gminy w dużej Unii, Materiały konferencyjne z forum dyskusyjnego Tour Salon 2004, MTP, Katedra Turystyki AE, Poznań 2004, s. 3.
 11. M. Juchnowicz, Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, POLTEXT, Warszawa 2004.
 12. J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Kapitał ludzki w rozwoju turystyki wiejskiej, w: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, red. M. Jalinik, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu