BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie hotelarskim - wybrane zagadnienia
Human Resource Management in Hotel Enterprise - Chosen Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 23-33
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Hotelarstwo
Human Resources Management (HRM), Hotel industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo hotelarskie jest rynkowym podmiotem usługowym, w którym strategia budowy i sprzedaży produktu hotelowego opiera w dużej mierze na czynniku osobowym, czyli personelu, zwłaszcza pierwszego kontaktu (pokojowych, portierów, kelnerów, recepcjonistów itp.). To przede wszystkim pracownicy działu rezerwacji oraz recepcji są wizytówką każdego obiektu hotelarskiego, niezależnie od rodzaju czy kategorii. Na nich spada największa odpowiedzialność za zadowolenie gościa hotelowego z pobytu i właściwej obsługi. Uprzejmy oraz kompetentny recepcjonista lub pracownik działu rezerwacji pozytywnie nastawia gościa nie tylko do siebie, ale i do całego obiektu. Recepcjonista ma najczęstszy kontakt z gościem hotelowym i w cyklu obsługi klienta odgrywa kluczową rolę (przed przybyciem gościa do hotelu - telefoniczna rezerwacja i prezentacja oferty hotelu, w trakcie zameldowania, w trakcie pobytu - koordynacja oferowanych przez hotel usług oraz w trakcie wymeldowania)(fragment tekstu)

The paper presents problems connected with hotel business development in modern global tourism market. Hotel industry is one of the basic element of tourism services. One of the basic conditions of the hotel business development is creations an effective and effi cient personnel team in hotel enterprise. Hotel enterprises have to react to the occurring changes in their closer and more distant environment. Very important problem in effective management is fi nding proper managers who can built and lead the hotel team, and this managers must fi nd proper staff. This staff and their managers can create modern and competitive market organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.W. Griffi n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
  3. Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. P. Jones, Introduction to hospitality operations, Cassell, New York 1996.
  6. B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2003.
  7. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa, materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  8. K. Milski, "Nowi pracownicy" w "nowych czasach". Doradca Hotelarza 2002, nr 7.
  9. A. Donnellon, Kierowanie zespołami, Wydawnictwo Helion, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu