BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała), Lipianin-Zontek Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
Tytuł
Kształtowanie jakości usług gastronomicznych i noclegowych
Creating the Quality of the Catering and Accommodation Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 35-46, rys.
Słowa kluczowe
Jakość usług turystycznych, Usługi hotelowe, Usługi żywieniowe, Gastronomia
Quality of tourist services, Hotel services, Food services, Gastronomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono aspekty związane z kształtowaniem jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem usług gastronomicznych i noclegowych. Usługi te stanowią istotny element produktu turystycznego i determinują jego postrzeganą jakość. Jak wskazują wyniki badań, przedsiębiorcy zauważają korelację pomiędzy jakością oferowanych przez nich usług oraz pozytywnymi opiniami klientów, ich zadowoleniem, a w konsekwencji prezentowanymi przez nich zachowaniami lojalnościowymi. Usługodawcy zauważają również wpływ wysokiej jakości oferowanych usług na poprawę wizerunku przedsiębiorstw oraz ich sytuacji finansowej.(fragment tekstu)

In the article there were introduced chosen services quality aspects with reference to tourist enterprises. It was showed, that the quality of catering and accommodation services is the main component of general tourist product perception. There were introduced the chosen results of investigations, relating to quality of these services in the presented region, especially from the entrepreneur perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 2. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 3. E. Skrzypek, Ekonomiczne aspekty jakości życia, "Problemy Jakości" 2001, nr 1, s. 9.
 4. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002.
 5. K. Sato, Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania, "Problemy Jakości" 1998, nr 7, s. 29.
 6. M. Boruszczak, Znaczenie produktu i jakości usług w turystyce, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 77.
 7. S. Bosiacki, Analiza zachowań i preferencji konsumenckich jako podstawa kształtowania jakości produktu turystycznego, w: G. Gołembski, Kierunki badań naukowych w turystyce, AE Poznań, PWN, Warszawa 2003, s. 97.
 8. A. Rapacz, Jakość usług - strategicznym zagadnieniem współczesnego hotelarstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 715, Wrocław 1996, s. 170.
 9. E. Wąsowicz, Kształtowanie jakości produktu turystycznego obszaru, w: J. Karwowski, Warunki rozwoju turystyki w regionie, ZSzB, Szczecin 2002, s. 449.
 10. H. Handszuch, Jakość w turystyce jako element walki konkurencyjnej, "Aktualności Turystyczne" 1998, nr 5, s. 20.
 11. A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 12. P. Keller, Quality Management in Tourism. Areas of Inquiry, AIEST, St. Gallen 1997.
 13. T. Żabińska, Metodologiczne uwarunkowania skuteczności strategii produktu turystycznego w koncepcji zintegrowanego rozwoju regionu, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 145-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu