BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola internetu w procesie podejmowania decyzji zakupu usług przez turystów
Role of the Internet in Decision Making Process Regarding Services Purchased by Tourists
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 75-91, rys., tab.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Internet, Usługi turystyczne, Zachowania konsumenta
Decision making, Internet, Tourism services, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, a mianowicie: w jaki sposób Internet wpływa na planowanie podróży turystycznych oraz jakie ma znaczenie w procesie podejmowania decyzji przez turystów. Wiedza na ten temat jest niezbędna i konieczna agencjom turystycznym w celu znalezienia nowych skutecznych metod i technik obsługi klienta w dobie coraz powszechniejszego wykorzystania Internetu w procesie planowania podróży przez turystów. Dążąc do zrealizowania celu badawczego, w 2010 roku przeprowadzono badania na grupie 235 osób, które w celach turystycznych przebywały w trzech miejscowościach regionu karkonoskiego, to jest: Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju. W opracowaniu wyjaśniono także istotę procesu planowania podróży turystycznej i zaprezentowano podstawowe założenia teoretyczne modeli zachowań nabywczych turystów, które opisują ten proces i jego uwarunkowania.(fragment tekstu)

The objective of the hereby article is to provide answers to two questions, namely: how does the Internet infl uence tourist travel planning and how signifi cant it is in the process of taking decisions by tourists. Such knowledge is indispensable for tourism agencies in order to fi nd new, effective methods and techniques for servicing clients in the perspective of more and more common use of the Internet, especially in the process of travel planning by tourists. In order to carry out the research objective studies were conducted, in 2010, in the group of 235 persons staying for tourism purposes in three locations, i.e. Karpacz, Szklarska Poręba and Świeradów Zdrój. The authors of the study decided it is founded to explain the concept of tourism travel planning process and present briefl y basic theoretical assumptions regarding models which characterize purchasing behaviours of tourists described by this process and its determinants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T.C. Lang, The effect of The Internet on ravel consumer purchasing behaviour and implications for travel agencies, "Journal of Vacation Marketing" 2000, vol. 6, nr 4, s. 368-385.
  2. B. Pan, D.R. Fesenmaier, Online information search. Vacation planning process, "Annals of Tourism Research" 2006, vol. 33, nr 3, s. 809-832.
  3. K.F. Hyde, Ch. Laesser, A structural theory of the vacation, "Tourism Management" 2009, vol. 30, nr 2, s. 240-248.
  4. S.H. Jun, CH.A. Vogt, K.J. MacKay, Relationships between travel information search and travel product purchase in pretrip contexts, "Journal of Travel Research" 2007, vol. 45, nr 3 s. 266-274.
  5. E. Sirakaya, A.G. Woodside, Building and testing theories of destination making by travellers, "Tourism Management" 2005, vol. 26, nr 6, s. 815-832.
  6. A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  7. M. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2010.
  8. A. Steinbauer, H. Werthner, Consumer Behaviour in e-tourism, w: Information and communication technologies in tourism, red. M. Sigala, L. Mich, J. Murphy, Proceeding of the International Conference in Lublana 2007, Wien, Springer Wien New York 2007, s. 65-76.
  9. H. Werthner, S. Klien, Information technology and tourism: a challenging relationship, Springer-Verlag, Wiedeń 1999.
  10. A. Poon, Tourism, technology and competitive strategies, CAB International, Wallingford 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu