BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie innowacyjności kadr w regionach ze środków EFS. Możliwości i bariery
The Financing of Innovative the Picture in Regions from Resources EFS - Possibilities and Barriers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 147-156, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Innowacyjność, Finansowanie przedsiębiorstwa, Zasoby ludzkie, Region
European Social Fund (ESF), Innovative character, Financing enterprises, Human resources, Region
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Łagodzenie społecznych skutków negatywnych zjawisk na rynku pracy, występujących zawsze w warunkach gospodarki rynkowej, jest powodem, dla którego każde państwo stara się aktywnie oddziaływać na procesy zatrudnienia. Problemy bezrobocia, utraty pracy czy powrotu do aktywności zawodowej nękają nie tylko polskie społeczeństwo, ale występują z różnym nasileniem w krajach Unii Europejskiej. W związku z tym, że bezrobocie jest funkcją koniunktury gospodarczej i rozwoju społeczno-gospodarczego regionów istnieje potrzeba oddziaływania na rynek pracy, jego pobudzania i inicjowania przekształceń czy też podnoszenia innowacyjności. W ramach zobowiązań członkowskich w Polsce przyjęto programy wspierające zatrudnienie, a także wprowadzono odpowiednie zapisy do Narodowych strategicznych ram odniesienia oraz przyjęto program operacyjny Kapitał ludzki. Każde działanie, aby było skuteczne, musi mieć swoje podstawy finansowe. Dla polityki rynku pracy podstawę taką w krajach unijnych stanowi Europejski Fundusz Społeczny, jak również musi podlegać pomiarowi efektów. W artykule zaprezentowano zagadnienia finansowania innowacyjności kadr, ich doskonalenia i zmian jakościowych. Bez środków finansowych bardzo trudno dokonać pożądanych zmian zasobów kadrowych, wpłynąć na ich rozwój w kontekście potrzeb i wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.(fragment tekstu)

The article presents connected problems with the financing of innovative the picture in regions from resources EFS. The author presents possibilities of the obtainment of the financing, as well as the resource allocation on the rung national and regional.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kapitał ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  2. "Official Journal of the European Union" 2003/758/EC, L.197/13 z 5 sierpnia 2003.
  3. Program operacyjny. Kapitał ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu