BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości), Korol Mirosława (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Tytuł
Rola funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości. Problemy finansów a innowacyjność
Role if Loan and Guarantee Funds in Development of Local and Regional Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 169-176, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Fundusze poręczeń kredytowych, Fundusze pożyczkowe, Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość regionalna, Innowacyjność
Credit guarantee funds, Loan funds, Local entrepreneurship, Regional entrepreneurship, Innovative character
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Przeświadczenie o kluczowej roli przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym i tworzeniu nowych, trwałych miejsc pracy jest faktem. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) powinno być domeną władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji zajmujących się pobudzaniem przedsiębiorczości. Łącząc podstawowe działania mające na celu wykreowanie i uaktywnienie systemu wspierającego rozwój sektora MSP z ogólnymi zasadami i zadaniami polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, realne wydaje się odpowiednie połączenie polityki władz i inicjatywy prywatnej. Zadaniem organów publicznych powinno być przede wszystkim ułatwianie i inicjowanie przedsiębiorczości. Bez kapitału i instytucji okołobiznesowych, w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych rozwój przedsiębiorczości jest utrudniony.(fragment tekstu)

The system of local and regional loan and guarantee funds, which is being created in Poland for the last several year, offers to entrepreneurs more and more capital, friendly procedures, knowledge of local economic conditions, individual attitude and professional service. Such offer provides SMEs with the wider range of alternative and adequate sources of external financing. Loan and guarantee funds became a natural element of SME financing system. The aim of the article is the evaluation of the funds as regional entrepreneurship stimulators. On the basis of analysis of primary features e.g. loan (guarantee) capital, number and value of loans (guarantees) granted, the performance of loan and guarantee funds in Poland in the years 2003-2007 was presented. Especially, the position of the West Pomeranian funds against the background of the entire national system was pointed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006.
  2. Bartkowiak B., Korol M., Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2007 roku, Raport 8/2007, PSFP, Szczecin 2007.
  3. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na 31.12.2006 r., KSFP, PAG Uniconsult, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu